16 giờ:42 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 4 , 2024

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 4-4, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành tổ chức hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Tham dự hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Đại biểu Quân chủng PK-KQ dự hợp luyện có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân chủng; thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện PK-KQ; Sư đoàn 371; Phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Đoàn B70…

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi hợp luyện.

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Các đại biểu dự buổi hợp luyện.

Tại buổi hợp luyện, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã kiểm tra hợp luyện thực hiện những nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức và trao thưởng của Đảng, Nhà nước; diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm nhiệm; kiểm tra công tác bảo đảm ăn, ở cho các lực lượng. Thông qua hợp luyện nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt kết quả cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Các khối lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành hợp luyện.

Phát biểu tại buổi kiểm tra hợp luyện, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều (khoảng 1 tháng), trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, song lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; các khối trình diễn đi đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, đúng tác phong, thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang…

Nhấn mạnh được tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là danh dự, trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện; tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong thời gian tới, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện, hợp luyện và chấp hành kỷ luật; tập trung cao độ, tích cực luyện tập thuần thục các động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện. Tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối, đạt được yêu cầu: Đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, đạt được chỉ tiêu huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng. Khi hợp luyện phải thể hiện tinh thần đoàn kết, tính hiệp đồng cao; bảo đảm tính thống nhất, trang nghiêm, hùng mạnh của lực lượng vũ trang. 

Sau mỗi ngày, mỗi tuần huấn luyện, hợp luyện, các đồng chí giáo viên, cán bộ quản lý phải theo dõi nắm chắc kết quả của từng người, từng hàng, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Tổ chức hội thao đánh giá kết quả, xếp loại đối với từng cá nhân, từng tổ, từng hàng, từng khối; kịp thời kiến nghị, đề xuất với Tiểu ban Diễu binh, diễu hành những vấn đề cần chỉ đạo để nâng cao chất lượng huấn luyện, hợp luyện. Bình xét thi đua, khen thưởng chặt chẽ, khách quan, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong huấn luyện, rèn luyện. 

Tiểu ban Diễu binh, diễu hành phải phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo cho việc hợp luyện của các lực lượng vũ trang và sơ duyệt, tổng duyệt (hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức tại thành phố Điện Biên Phủ). Chỉ huy các đơn vị phải thực hiện đúng điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ. Điều hành huấn luyện, hợp luyện đúng chương trình đã xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị (kiểm tra, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị không để xảy ra mất mát, hư hỏng...). 

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tặng quà các lực lượng tham gia hợp luyện.

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên các lực lượng của Quân chủng PK-KQ tham gia hợp luyện.

Hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ động viên lực lượng của Quân chủng tham gia diễu binh, diễu hành.

Các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, phục vụ tốt nhất về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt nhất về điều kiện sân bãi, vật chất trong suốt quá trình huấn luyện, hợp luyện. Bên cạnh đó, các lực lượng thực hiện nghiêm kế hoạch cơ động về tỉnh Điện Biên, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; tổ chức chỉ huy cơ động đúng kế hoạch, bao gồm cả tổ chức Sở chỉ huy phía trước, Sở chỉ huy điều hành Lễ kỷ niệm; kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong Lễ kỷ niệm…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website