18 giờ:54 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 5 , 2024

Quân chủng Phòng không - Không quân đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính và Chuyển đổi số 5 tháng đầu năm 2024

Chiều 21-5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và Chuyển đổi số (CĐS) Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và CĐS 5 tháng đầu năm 2024. Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính và Chuyển đổi số 5 tháng đầu năm 2024
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS Quân chủng PK-KQ kết luận Hội nghị.

Trong công tác CCHC, thực hiện Quyết định số 569/QĐ-BQP ngày 07-02-2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2024, Quân chủng đã ban hành Chỉ thị 878/CT-PKKQ, ngày 23-02-2024 về việc xây dựng văn bản QPPL năm 2024. Phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Phòng không nhân dân, báo cáo BQP trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật 02-2024 và được cơ quan chức năng triển khai thực hiện các bước đúng lộ trình. Công tác rà soát văn bản QPPL, văn bản quy phạm nội bộ được duy trì thường xuyên; Quyết định phân công công tác, Quy chế làm việc được xây dựng, sửa đổi bổ sung, ban hành theo hướng nâng cao nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện phân cấp, phân quyền, tuân thủ nghiêm quy chế lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng.

Cùng với đó, Quân chủng đã ban hành Kế hoạch số 767/KH-PKKQ ngày 06-02-2024 nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng giải quyết và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, đáp ứng yêu cầu CCHC, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Quân chủng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng BQP về sáp nhập và tổ chức lại cơ quan Hậu cần, cơ quan Kỹ thuật thành cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật cấp sư đoàn trở xuống. Trình Bộ Tổng tham mưu bổ sung chức năng, nhiệm vụ, trang bị cho đơn vị được tổ chức lại; tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục chức danh, chức vụ tương đương và chức danh, chức vụ của sỹ quan QĐND Việt Nam. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xét duyệt nhân sự đào tạo trong và ngoài nước; thực hiện nghiêm công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ; luân chuyển QNCN giữa các đơn vị chặt chẽ, đúng quy trình. Đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của BQP, hướng dẫn của trên về tự chủ tài chính đối với các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong Quân đội; công tác quản lý ngân sách bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Về công tác CĐS, Quân chủng đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch của trên; xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn về CĐS năm 2024. Trong đó tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm điểm về CĐS xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện… Duy trì, đẩy mạnh khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành có sử dụng chữ ký số và chữ ký cá nhân; ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử QC PK-KQ phiên bản 2.0 và 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc được quán triệt, triển khai nội dung về Đề án 06 trong BQP.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị và những kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và CĐS đạt được từ đầu năm 2024 đến nay. Để triển khai có hiệu quả công tác CCHC và CĐS trong thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan chức năng BQP, Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS Quân chủng để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị làm điểm, chủ động rà soát nhiệm vụ, kế hoạch làm điểm của các cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án để triển khai đạt hiệu quả, đúng lộ trình. Thường xuyên tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo kịp thời theo phân cấp. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bộ đội nhận thức rõ vị trí, ý nghĩ, vai trò của CCHC và CĐS trong Quân chủng.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website