12 giờ:56 phút Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 , 2017

Ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Năm 2016, ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về công tác bảo đảm hậu cần; tập trung triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, tạo bước đột phá về chất trong hoạt động bảo đảm hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong tình hình mới.

Ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ.
Bước sang năm 2017, dự báo tình hình thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; giá cả hàng hóa biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác nuôi dưỡng, quản lý và chăm sóc sức khỏe, đời sống sinh hoạt của bộ đội. Vì vậy, nhu cầu bảo đảm hậu cần tăng mạnh, nhất là bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất. Trong bối cảnh đó, ngành Hậu cần Quân chủng tiếp tục chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác hậu cần. Chủ động chuẩn bị chu đáo, ưu tiên bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất; trong đó, ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng cơ động tác chiến, ứng cứu khẩn cấp. Bên cạnh đó, ngành chú trọng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới và huấn luyện, diễn tập những đơn vị triển khai vũ khí, khí tài mới, bảo đảm huấn luyện tân binh năm 2017. Cơ quan hậu cần các cấp thường xuyên duy trì đúng, đủ số lượng, chất lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ. Đồng thời, tổ chức duy trì, thực hiện nghiêm các chế độ SSCĐ, chú trọng cân đối, điều chỉnh lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ ở các cấp, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Tăng gia sản xuất ở Đại đội 5, Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365).
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần thường xuyên, phấn đấu giữ ổn định và từng bước cải thiện đời sống bộ đội, kiên quyết không để đời sống bộ đội giảm sút do giá cả biến động. Cơ quan hậu cần các cấp cần đặc biệt chú trọng chỉ đạo đơn vị phát huy hiệu quả của phương thức bảo đảm vật chất hậu cần trong cơ chế thị trường, đẩy mạnh tạo nguồn tại chỗ, tổ chức phân cấp hợp lý, thực hiện mở rộng đấu thầu theo quy định, tạo sự cạnh tranh nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm ngân sách. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm với quản lý, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong mọi hoạt động công tác hậu cần. Trong đó, đối với ngành Xăng dầu phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các đơn vị theo hạn mức được duyệt, đúng thứ tự ưu tiên. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc mua xăng dầu được phân cấp, quản lý sử dụng đúng nhiệm vụ và thực hiện tốt việc tiết kiệm hạn mức xăng dầu theo quy định. Tổ chức bảo quản, sửa chữa, bảo đảm an toàn kho. Công tác Quân nhu cần tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm ăn, mặc của bộ đội; phát huy hiệu quả các trại chăn nuôi tập trung, vườn rau chuyên canh và mô hình VAC cấp tiểu đoàn; quản lý tốt khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo các bếp ăn xã hội hóa duy trì nền nếp chế độ, bảo đảm tốt tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội. Ngành Doanh trại đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ doanh trại cho các đơn vị theo hướng đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, các đơn vị cần phát huy nội lực, chủ động làm tốt công tác sửa chữa, cải tạo các công trình đang sử dụng; ưu tiên chống dột, chống sập, chống rét, chống gió lùa nhà ở bộ đội, xử lý dứt điểm nhà không còn nhu cầu sử dụng; đẩy mạnh xây dựng hệ thống sân, đường nội bộ, tạo cảnh quan doanh trại ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Chú trọng phối hợp với hệ thống y tế dự phòng dân y tuyên truyền, phòng chống, không để dịch bệnh xảy ra trong đơn vị. Nâng cao chất lượng thu dung điều trị, khai thác có hiệu quả những trang thiết bị mới.

Các đơn vị cần thực hiện tốt việc phân cấp, điều hành vận tải; tăng cường bảo dưỡng, sữa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật của xe - máy ở mức cao; khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại phương tiện hiện có, kết hợp thuê phương tiện hợp lý để thực hiện tốt kế hoạch vận chuyển thường xuyên và đột xuất.

Tập trung xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ngành và nâng cao chất lượng công tác hậu cần. Theo đó, cơ quan hậu cần các cấp đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế ngành theo quy hoạch tổ chức lực lượng mới của Bộ Quốc phòng; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả hợp tác đối ngoại về Y học Hàng không, trang bị y tế, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hàng y. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, huấn luyện hậu cần, chú trọng huấn luyện bảo đảm hậu cần cho tác chiến phòng thủ, bảo vệ biên giới, biển đảo, bảo đảm cho các loại vũ khí trang bị mới... Đồng thời, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động hội thao, hội thi của các chuyên ngành theo kế hoạch; phát huy hiệu quả Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong toàn Quân chủng gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện.

Đại tá NGUYỄN VĂN THÀNH

Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website