nhung-cach-lam-cu-the-trong-thuc-hien-chi-thi-624-tai-nha-may-a41

Những cách làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 624 tại Nhà máy A41

Thời gian qua, Nhà máy A41, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 624-CT/ĐU ngày 8-8-2022 của Đảng ủy Quân chủng “về tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ” (Chỉ thị 624); qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp, vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến vững chắc công tác XDCQ, QLKL trong toàn Nhà máy.

Chi tiết
tang-cuong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-cua-quan-chung-phong-khong-khong-quan-trong-tinh-hinh-moi

Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân trong tình hình mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện bộ đội về mọi mặt, đặc biệt là công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), góp phần quan trọng củng cố và phát triển sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chi tiết
Trước 1 2

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website