8 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 15 tháng 5 , 2023

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 624 trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) Quân đội có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu, tạo nên “kỷ luật thép - tự giác, nghiêm minh”. Nhận thức rõ được điều đó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, XDCQ, QLKL, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Nhà máy A41 kiểm tra bằng lái và giấy tờ xe của cán bộ, nhân viên tham gia giao thông.
Ảnh: CTV

Sau khi Thường vụ Đảng ủy Quân chủng ra Chỉ thị số 624-CT/ĐU, ngày 8-8-2022 về “Tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ” (Chỉ thị 624); ngày 24-4-2023, Tư lệnh Quân chủng đã ra Chỉ thị số 2024/CT-PKKQ “về việc nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL trong toàn Quân chủng” (Chỉ thị 2024). Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã chủ động quán triệt tới 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác XDCQ, QLKL; cụ thể hóa thành nội dung, chương trình hành động cụ thể, đưa vào kế hoạch công tác của người chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp đối với công tác này để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận của mọi quân nhân và coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng thường xuyên nắm, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, nội quy phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; gắn với vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, trực tiếp quản lý, chỉ huy; cùng với đó tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, vấn đề mới nảy sinh; quyết tâm đưa việc thực hiện các chế độ, quy định đi vào nền nếp, chấm dứt các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông; giảm thiểu các vụ vi phạm kỷ luật thông thường...

Tuy nhiên, trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện, công tác XDCQ, QLKL ở một số cơ quan, đơn vị thời gian qua chưa thật sự chuyển biến, tiến bộ; chưa mạnh mẽ, sâu sắc, đồng đều, thiếu tính ổn định vững chắc. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa phong phú; công tác quản lý bộ đội có thời điểm chưa chặt chẽ; phương pháp, kinh nghiệm nắm, quản lý tư tưởng, xử lý kỷ luật bộ đội của cán bộ cấp phân đội chưa khoa học, thiếu chiều sâu, có xu hướng thiên về biện pháp hành chính và còn biểu hiện che giấu khuyết điểm. Ý thức tự giác rèn luyện, chấp hành kỷ luật, quy tắc xã hội ở mọi lúc, mọi nơi của một số quân nhân, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, khi ra ngoài doanh trại còn hạn chế. Khả năng dự báo, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, tai nạn giao thông của cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị chưa cao; cùng với đó, những tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đã và đang tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, chiến sĩ, đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới để công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quân nhân về tăng cường công tác XDCQ, QLKL, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy định của trên về công tác XDCQ, QLKL đến với mọi cán bộ, chiến sĩ.

Hai là, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy; của cơ quan chức năng các cấp, các tổ chức trong XDCQ, QLKL, lấy kết quả chấp hành điều lệnh, XDCQ và việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ trì các cấp.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, pháp luật. Chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, trọng tâm là quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện các chỉ thị, quy định về XDCQ, RLKL. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở, chú trọng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xử lý tư tưởng nảy sinh ở đơn vị, vận dụng phù hợp với thực tiễn đơn vị.

Bốn là, phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong giáo dục, quản lý, RLKL bộ đội, với phương châm “trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”; đội ngũ cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ, cấp trên làm gương cho cấp dưới, chiến sĩ cũ làm gương cho chiến sĩ mới, đảng viên làm gương cho quần chúng cả về lời nói và việc làm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần “Kiên quyết, quyết liệt, triệt để, thường xuyên, liên tục, có tính đột phá, dứt điểm”, tạo sự chuyển biến thực sự, thực chất, vững chắc về XDCQ, QLKL.

Năm là, duy trì chấp hành nghiêm kế hoạch công tác, nền nếp chế độ sinh hoạt; thực hiện hiệu quả “Ngày pháp luật”; hoạt động “Tổ tư vấn pháp luật”; sinh hoạt tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận; các hoạt động VHVN, TDTT, vui chơi giải trí lành mạnh, thu hút đông bộ đội tham gia, quản lý chặt chẽ quân nhân và các mối quan hệ của quân nhân, nhất là vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ; thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định về quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác, sinh hoạt và an toàn giao thông. 

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; những giải pháp sát, trúng với thực tiễn... sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL của Quân chủng trong thời gian tới; giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, góp phần không nhỏ để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá LÊ DŨNG TIẾN
Phó trưởng Phòng Tuyên huấn, Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website