7 giờ:57 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 , 2017

Quân chủng PK-KQ sẽ đại diện Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ mít tinh "Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN lần thứ nhất"

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đẩy mạnh các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; ngày 2-1-2016 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 87/QĐ-TTg chọn Tháng 5 hằng năm là “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” (ATVSLĐ-PCCN), bắt đầu tổ chức từ năm 2017. Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của Quốc gia được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô, TP Hà Nội vào ngày 6-5-2017, có chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Quân chủng PK-KQ sẽ đại diện Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ mít tinh
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Học viện PK-KQ.

Căn cứ Chỉ thị số 100/CT-BQP ngày 29-12-2016 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; căn cứ Công văn số 132/BQP-KT ngày 05-01-2017 của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Quân chủng PK-KQ đại diện cho Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017. Theo đó, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đã có Công văn số 240/TCKT-BTM ngày 11-1-2017 về tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN năm 2017; đề nghị Quân chủng PK-KQ thực hiện như sau: Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017 được Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức từ ngày 01-5 đến 31-5-2017 trên phạm vi cả nước. Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đại diện cho toàn quân tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vào ngày 8-5-2017; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ; xây dựng kế hoạch, tổ chức mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN năm 2017; Tư lệnh Quân chủng ra Quyết định số 402/QĐ-BTL thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN năm 2017 gồm 8 thành viên. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng ban. Học viện PK-KQ là đơn vị được chỉ định tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN năm 2017 vào ngày 8-5-2017.

BAN BIÊN TẬP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website