22 giờ:11 phút Thứ hai, ngày 5 tháng 6 , 2017

Xây dựng đội ngũ cán bộ Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Cục Kỹ thuật là cơ quan có chức năng làm tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ về công tác kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, cứu hộ, cứu nạn... Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã triển khai và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhóm giải pháp, trong đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, từng bước đạt chuẩn hóa, được xác định là nội dung trọng tâm, xuyên suốt.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ trong Cục Kỹ thuật luôn bảo đảm đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng toàn diện; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sữa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và thuận lợi trong việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu khoa học công nghệ chuyển giao của các chuyên gia nước ngoài; có phong cách và phương pháp tác phong làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, tỉ mỉ; tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật. Năm 2016 và Quý 1 năm 2017, Cục Kỹ thuật lựa chọn 22 cán bộ đi đào tạo sau đại học, trong đó có 5 đồng chí đào tạo ở nước ngoài; tiến hành khảo sát trình độ ngoại ngữ đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị, mở 10 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho 458 đồng chí. Số cán bộ có trình độ ngoại ngữ được cấp chứng chỉ đạt 43,95%; trên 85% cán bộ có trình độ đại, trong đó hơn 14% có trình độ sau đại học…
Xây dựng đội ngũ cán bộ Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Sửa chữa xe A-89 tại Nhà máy A34 (Cục Kỹ thuật).
Ảnh: LƯƠNG VŨ

Để xây dựng đội ngũ cán bộ Cục Kỹ thuật vững mạnh, từng bước đạt chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật xác định: Trước hết, phải tăng cường giáo dục, quán triệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ. Chất lượng công tác cán bộ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, nhưng trước hết và trực tiếp là việc nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chức năng và mọi tổ chức, lực lượng. Nhận thức đúng đắn là cơ sở tạo nên sự chuyển biến tích cực, đồng bộ thống nhất trong hoạt động công tác cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục. Vì vậy, Đảng ủy Cục Kỹ thuật cần kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để tăng cường giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng đội ngũ cán bộ, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Các cấp ủy đảng trực tiếp và thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong đơn vị theo phạm vi phân công, phân cấp; thủ trưởng cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm chính trước cấp ủy về công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiểm tra uốn nắn những nhận thức, việc làm không đúng, đồng thời phát huy ý thức trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi người cùng tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Cán bộ, kỹ sư Nhà máy A32 thực hiện sửa chữa máy bay Su-27.
Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Thứ hai, mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Từ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng trong Cục Kỹ thuật phải tiến hành tốt công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy phải coi trọng việc đánh giá cán bộ, làm căn cứ để xác định các khâu tiếp theo trong quy trình công tác cán bộ. Căn cứ vào tiêu chuẩn, sự tín nhiệm để xem xét giới thiệu, bổ nhiệm những người thực sự có đức, tài và tâm huyết với đơn vị. Khắc phục những biểu hiện cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ, không công tâm, nể nang, tùy tiện trong công tác cán bộ. Hàng năm, các cấp uỷ đảng phải rà soát, bổ sung quy hoạch; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch. Quản lý chặt chẽ tất cả các khâu, các bước từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Mọi quyết định về nhân sự cán bộ nhất thiết phải do cấp uỷ có thẩm quyền quyết định theo đa số. Do đặc thù, đội ngũ cán bộ ở Cục Kỹ thuật thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở nhiều môi trường, điều kiện khác nhau, gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị trong Quân chủng, vì vậy các cấp uỷ đảng phải biết phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị để chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Từ việc tạo nguồn, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng đến việc giám sát tình hình mọi mặt, nhất là chất lượng công tác; phương pháp, tác phong làm việc, đạo đức, lối sống của từng cán bộ và cả đội ngũ.

Thứ ba, làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị. Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, từng bước đạt chuẩn hóa, Cục Kỹ thuật cần phải chú trọng bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ cho cán bộ; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chức về chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện chuyển đổi; phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội mở các khóa học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, nhân viên. Gửi cán bộ đi đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài để khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, vũ khí, khí tài mới, hiện đại như: Máy bay Su-30, Ra đa ELM-2288ER; Ra đa ELM-2084ER theo tổ hợp Tên lửa Phòng không mới… Chủ động lựa chọn những cán bộ đã qua đào tạo ở nước ngoài, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về làm trợ lý khối cơ quan để nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu phù hợp, có tính kế thừa và phát triển, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ cấp chiến dịch và ùn tắc cán bộ cấp chiến thuật. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, tạo nguồn cán bộ chủ trì có nhiều độ tuổi; mỗi nguồn quy hoạch từ một đến hai chức danh; xem xét nguồn cán bộ trong quy hoạch để có kế hoạch cho đi đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện thực tế ở đơn vị. Kết hợp tốt giữa cán bộ cũ và cán bộ mới, cán bộ lớn tuổi với cán bộ còn trẻ tuổi, bảo đảm đội ngũ cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy có ba độ tuổi và tính liên tục, kế thừa ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục Kỹ thuật. Thực hiện tốt phương châm có tuần tự, có nhảy vọt, có vào, có ra để phát hiện, bồi dưỡng và sàng lọc cán bộ. Kết hợp giữa ổn định để chuyên môn hoá sâu với luân chuyển cán bộ theo kế hoạch để nâng cao hiểu biết thực tiễn và năng lực lãnh đạo, chỉ huy cho cán bộ. Xây dựng và từng bước cụ thể hóa các chức danh cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động và tăng cường cán bộ, tạo sự ổn định cho các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ tư, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ. Chính sách cán bộ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chính sách cán bộ vừa là công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ trong Quân đội nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”. Thực hiện tốt chế độ, chính sách không chỉ thu hút được những cán bộ có trình độ, chuyên môn giỏi mà còn gìn giữ được phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ cách mạng, ngăn ngừa được tình trạng tham ô, tham nhũng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Ngược lại, chính sách cán bộ sai, bất hợp lý sẽ tạo ra tâm trạng chán nản, kìm hãm sự sáng tạo, triệt tiêu tính tích cực, nội bộ mất đoàn kết, nảy sinh nhiều tiêu cực. Do đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, từng bước đạt chuẩn hóa Cục Kỹ thuật cần có nhiều cố gắng trong thực hiện chính sách cán bộ như: Tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, khuyến khích việc học tập tại chức, tại đơn vị; bố trí sử dụng cán bộ đúng theo tiêu chí, tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc; từng bước thực hiện luân chuyển cán bộ ở những địa bàn khó khăn, công việc phức tạp để bảo đảm sự công bằng về nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ. Bảo đảm kịp thời tiền lương, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, công tác phí; tiếp tục tham mưu, đề xuất với Quân chủng, Bộ Quốc phòng hoàn thiện chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách khuyến khích các chuyên gia kỹ thuật đầu ngành, cán bộ công tác ở những nơi khó khăn; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống hậu phương gia đình cán bộ. Thực hiện chính sách nhà ở cán bộ quân đội theo chiến lược chung của Quân đội, Quân chủng. Đẩy mạnh xây dựng các dự án nhà ở công vụ cho cán bộ ở các đơn vị đóng quân trên địa bàn khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ hợp lý hoá gia đình, sinh sống hoạt động lâu dài trên các địa bàn chiến lược, nơi đơn vị Cục Kỹ thuật đóng quân.

Phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Cục Kỹ thuật vững mạnh, từng bước đạt chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.

Đại tá LÊ QUANG MINH

Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website