17 giờ:35 phút Thứ năm, ngày 5 tháng 10 , 2017

Cảnh giác với hoạt động kích động chống phá Đảng

Thời gian qua, lợi dụng một số cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ diện do Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật; trên internet xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang mâu thuẫn gay gắt. Hay bịa đặt trắng trợn rằng, những cán bộ bị xử lý kỷ luật chẳng qua là do có tư tưởng tiến bộ mà bị thanh trừng... Chiêu trò chống phá, đả kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch không mới và đã được Đảng ta lường trước trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuy nhiên, chúng ta phải hết sức tỉnh táo để lên án những nhận thức lệch lạc và hành động sai trái của chúng.

 Đấu tranh chống thói hư tật xấu, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Vận dụng triệt để, sáng tạo tư tưởng của Người, Đảng ta nhận định, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất. Đảng khẳng định rõ hơn nguy cơ của vấn đề: tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” làm “giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Để giải quyết những vấn đề đó, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) ra đời, cùng với việc cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII của Đảng đã nêu ra, Nghị quyết đã tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) mới ban hành đã gặp phải sự chống phá, công kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chúng ra sức xuyên tạc, cố tình lái dư luận hiểu sai bản chất thực sự của Nghị quyết. Chúng cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là hành động “vớt vát” danh dự, mà còn là cuộc thanh trừng, đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Chúng đâu chịu hiểu, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), công tác xây dựng Đảng đã góp phần thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào quyết tâm chính trị của Đảng trong khắc phục, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phát huy những kết quả đạt được từ Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng ta đã tiếp tục nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi đó là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nhân dân cả nước quan tâm, đồng hành trước tiên bắt nguồn từ sự kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Điều đó thể hiện trọng trách lớn lao của Đảng trước nhân dân và vận mệnh của đất nước, của chế độ. Chính vì thế mà Đảng sẵn sàng công khai, minh bạch trước nhân dân, để toàn dân đồng tình với Đảng, tin Đảng, trọn đời theo Đảng.

Vừa qua, một số cán bộ, đảng viên các cấp bị xử lý kỷ luật đã nhận ra sai lầm, khuyết điểm của mình càng khẳng định, đây không phải là cuộc thanh trừng nội bộ, mà là cuộc cách mạng làm trong sạch Đảng, làm Đảng ta mạnh lên. Điều đó càng thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sự dũng cảm đó nhất định sẽ làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Điều đó tuyệt nhiên không thể là kiểu “vớt vát” như một số kẻ đã cố tình xuyên tạc. 

Việc mượn cớ một số cán bộ bị kỷ luật trong Đảng để chống phá, đả kích, xuyên tạc sức mạnh, trí tuệ và bản chất cách mạng tiên tiến của Đảng ta mà các thế lực thù địch ráo riết tiến hành trong thời gian qua đã lộ rõ bản chất của chúng. Điều quan trọng là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta cần kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Từ đó hết sức tỉnh táo để nhận thức và hành động đúng.

                                  NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website