20 giờ:58 phút Thứ sáu, ngày 6 tháng 7 , 2018

Đảng ủy Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 6-7, Đảng ủy Sư đoàn 375 và Đảng ủy Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng; cùng dự có Đại tá Bùi Tố Việt - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng và đại diện một số cơ quan Quân chủng.

Đảng ủy Sư đoàn 375 và 372 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị
ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
của Đảng ủy Sư đoàn 375.

Sư đoàn 375: 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT); chất lượng huấn luyện được nâng lên, tham gia các cuộc hội thao, hội thi đều đạt giỏi; triển khai đồng bộ 3 khâu đột phá mà NGhị quyết Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Sư đoàn đã xác định; tập trung đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Sư đoàn và các đơn vị; Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ-QLVT; tập trung huấn luyện các thành phần tham gia hội thi, diễn tập, bắn đạn thật; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật (XDCQ, QLRLKL); quản lý chặt chẽ công tác hậu cần, tài chính; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Sư đoàn 375 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng SSCĐ, QLVT; chú trọng nâng cao trình độ các kíp chiến đấu, xử lý các tình huống chiến đấu trên không, mặt đất, hiệp đồng giữa các lực lượng; tập trung huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, hiệp đồng giữa lực lượng phòng không và không quân; tăng cường công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật và việc sử dụng mạng xã hội của bộ đội; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Sư đoàn 372: 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: SSCĐ, huấn luyện, bảo đảm an toàn bay (HL, BĐATB), thực hành bắn ném tại Trường bắn TB2, TB5; XDCQ, QLRLKL; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, CTĐ, CTCT. Đơn vị an toàn tuyệt đối.

6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch năm. Trọng tâm là SSCĐ, QLĐHB; chuẩn bị và tổ chức tốt các đợt diễn tập; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, chú trọng công tác HL, BĐATB, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, XCQ, QLLKL; làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần tài chính; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Sư đoàn 372 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị các cấp; thường xuyên nâng cao trình độ của kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp, chú trọng chức trách, nhiệm vụ của các thành phần, hiệp đồng giữa các lực lượng; nâng cao chất lượng HL, BĐATB, huấn luyện ngoại ngữ; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống phá của kẻ thù; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; giữ vừng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website