18 giờ:43 phút Thứ ba, ngày 24 tháng 7 , 2018

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Sáng 24-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học góp ý kiến vào nội dung dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo có: Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là sự cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, trực tiếp là chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược Quân sự Việt Nam, chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược đối ngoại… tuân thủ hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật pháp và các điều ước quốc tế liên quan; là sự kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và nghệ thuật quân sự về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng đã báo cáo tóm tắt dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, nhà khoa học đã cho ý kiến đóng góp vào dự thảo.

Dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia nhận định và đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực tác động đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và công tác quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam; xác định mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới trên đất liền, trên biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng và quốc gia có vùng biển tiếp giáp với Việt Nam; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phòng thủ vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và đất nước.

Với quan điểm chỉ đạo là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở biên giới trên đất liền, trên biển, đảo; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ ở khu vực biên giới bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các tham luận của các đại biểu đã tập trung nhấn mạnh và làm rõ những nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Trong đó, tập trung vào những giải pháp: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia; tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là chuyên trách; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng trong bảo vệ biên giới quốc gia; nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu tại hội thảo.
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự có mặt của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các đồng chí cán bộ lão thành, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, nhà khoa học trong quân đội và cán bộ chủ chốt một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã có mặt để tham gia đóng góp vào nội dung Dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu. Trên cơ sở kết quả hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị thông qua trong thời gian tới.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website