9 giờ:47 phút Thứ hai, ngày 6 tháng 8 , 2018

Bộ Tham mưu PK-KQ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác kính yêu

2 năm qua, nhờ cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương vào Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm của cấp ủy, chi bộ; đồng thời, xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, Đảng bộ Bộ Tham mưu đã luôn giữ vững danh hiệu đảng bộ TSVM, trên 50% các đảng bộ, chi bộ đạt TSVM, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%.

Bộ Tham mưu PK-KQ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác kính yêu
Đại tá Lê Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu
trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Ảnh: CTV

Trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm, cấp ủy Đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng thuộc Bộ Tham mưu đã chủ động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung chính trong sinh hoạt, công tác; trong đó, lựa chọn những nội dung trọng tâm để xác định khâu đột phá. Mỗi tổ chức, cá nhân đều tự giác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày, hằng tuần; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm và bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ. 

Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức học tập tập trung các chuyên đề theo quy định của Tổng cục Chính trị đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng của cơ quan, đơn vị; kết hợp tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, diễn đàn, mạn đàm, trao đổi, giao lưu với đơn vị kết nghĩa; đồng thời tổ chức tốt Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, với 12 cán bộ tham gia, kết quả có 100% đạt khá, giỏi.

Bám sát nội dung trong Chỉ thị 05 với 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo; từ Đảng ủy Bộ Tham mưu cho đến các chi bộ đã chọn nội dung để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Thường xuyên kiểm tra từ 20-25% tổ chức đảng trực thuộc, các Đảng ủy, chi ủy cơ sở kiểm tra theo phân cấp, trong nội dung kiểm tra, giám sát tập thể, cá nhân đều gắn với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết TW4 (Khóa XII). Kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên đã khẳng định có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, đảng viên về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Năm 2018, để nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là trình độ kỹ năng sư phạm của đội ngũ tham gia giảng dạy chính trị, ngay từ đầu năm, lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tham mưu đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị và lựa chọn những đồng chí xuất sắc tham gia Hội thi cấp Quân chủng.

Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; từ việc xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Bộ Tham mưu đã biểu dương, tôn vinh 9 tập thể, 26 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu là các tập thể điển hình như: Nhà máy A40; Văn phòng Bộ Tư lệnh, Phòng Chính trị, Phòng Cơ yếu, Ban VQ2… và nhiều cá nhân tiêu biểu, đã góp phần khích lệ, động viên phong trào học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa rộng rãi, làm chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, trở thành nhu cầu và việc làm thiết thực trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Từ đó, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kiểm tra nhận thức chính trị cuối năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó 98,57% khá, giỏi.

Hiệu quả to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp Bộ Tham mưu hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng về nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, góp phần nâng cao chất lượng SSCĐ từ SCH Quân chủng đến các đơn vị; thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, tổ chức tốt các đợt diễn tập, tập huấn, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; tổ chức bắn, ném bom đạn thật đảm bảo an toàn.

Từ những kết quả trên, Đảng ủy Bộ Tham mưu xác định, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tạo sức lan tỏa của việc học tập và làm theo Người, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích ở mỗi phòng, ban, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò người đứng đầu, chủ trì, chủ chốt các phòng, ban, đơn vị trong học tập và làm theo, đặc biệt là gương mẫu “làm theo” Bác để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, noi theo.

PHẠM ĐĂNG HOẠT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website