8 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 5 , 2016

Triển lãm "Bác Hồ với Bộ đội PK-KQ, Bộ đội PK-KQ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Với hơn 400 ảnh, tư liệu, hiện vật quý, Triển lãm tập trung vào 3 chủ đề chính: Bác Hồ với Bộ đội PK-KQ, Bộ đội PK-KQ làm theo lời Bác dạy và Bộ đội PK-KQ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Mỗi hình ảnh, tư liệu, hiện vật trong hệ thống trưng bày đã thể hiện tư tưởng chỉ đạo, dự báo thiên tài, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Bộ đội PK-KQ. Qua mỗi hình ảnh, hiện vật được phục dựng sinh động, những tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với Bộ đội PK-KQ và tình cảm của Bộ đội PK-KQ với Bác Hồ luôn khiến người xem bồi hồi xúc động. Xúc động nhất là hình ảnh 17 lần Bác đến thăm Bộ đội PK-KQ; Những kỷ vật, những phần thưởng cao quý của Bác tặng thưởng cho Bộ đội PK-KQ.