10 giờ:11 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 , 2018

Sư đoàn 367 phát huy nội lực trong công tác bảo đảm kỹ thuật

Trong những năm qua, ngành Kỹ thuật Sư đoàn 367 đã phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt công tác bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) cho các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn Sư đoàn là bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam của Tổ quốc.

Phát huy nội lực trong công tác bảo đảm kỹ thuật
Bảo quản khí tài sau huấn luyện tại Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 93, Sư đoàn 367.

Đại tá Phạm An Khang - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, cho biết: “Trong những năm qua, Sư đoàn được trang bị nhiều loại khí tài mới, hiện đại, do vậy việc khai thác làm chủ đặt ra yêu cầu rất cao. Bên cạnh đó, một số loại VKTBKT có trong biên chế đã qua nhiều năm sử dụng, tính đồng bộ hạn chế, vật tư linh kiện thay thế khan hiếm; kinh phí bảo đảm hạn hẹp; lực lượng BĐKT so với biên chế còn thiếu, trình độ không đồng đều, số được đào tạo cơ bản về khí tài mới còn ít... Thực tế đó đặt ra yêu cầu ngành Kỹ thuật Sư đoàn phải có giải pháp cụ thể, sát thực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ĐBKT trong tình hình mới.”

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Mùi - Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn, trong những năm qua, Sư đoàn đã có nhiều giải pháp phát huy các nguồn lực trong công tác BĐKT. Việc tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đúng ngành, đúng nghề, đúng với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo là yếu tố cơ bản giúp cho họ phát huy tốt trình độ, năng lực, sở trường của mình. Bên cạnh đó, Sư đoàn duy trì có nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật. Hằng năm, Phòng Kỹ thuật đã quán triệt nghiêm túc hướng dẫn về công tác huấn luyện kỹ thuật; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị. Hệ thống văn kiện, vật chất, phương tiện huấn luyện của đơn vị được củng cố, cập nhật thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin, các thiết bị nghe, nhìn vào công tác huấn luyện để vừa nâng cao tính hiệu quả, tính thực tế và tiết kiệm trong huấn luyện. Ngoài ra, Sư đoàn đã tổ chức nhiều đợt tập huấn các chuyên ngành cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo đúng quy định, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Khi có trang bị khí tài mới, ngành Kỹ thuật đã kịp thời tổ chức tập huấn và huấn luyện chuyển loại cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên nâng cao trình độ trong quản lý, khai thác, làm chủ khí tài mới được trang bị.

Đồng thời với việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kỹ thuật, việc xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện xây dựng chính quy ngành cũng được đơn vị coi trọng. Hằng năm, Sư đoàn đều làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch công tác kỹ thuật theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy ngành kỹ thuật; bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện chiến đấu đúng mệnh lệnh người chỉ huy và cơ quan kỹ thuật cấp trên; chỉ đạo củng cố hệ thống sổ sách xây dựng chính quy ngành; quy định thống nhất việc đăng ký thống kê, mẫu biểu sổ sách ngành. Đến nay, hệ thống cơ sở kỹ thuật, hệ thống sổ sách, bảng biểu đã được xây dựng cơ bản theo Hướng dẫn 80/HDBTL.

Trong những năm qua, toàn Sư đoàn đã bảo đảm trang bị đúng, đủ theo biên chế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Nền nếp, chế độ công tác ĐBKT luôn được giữ vững, hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Nền nếp thực hiện Ngày Kỹ thuật ở các đơn vị được duy trì thường xuyên, hiệu quả; chế độ kiểm tra, rút kinh nghiệm công tác kỹ thuật ở các đơn vị có nhiều chuyển biến rõ rệt và được thực hiện nghiêm túc; chất lượng bảo quản, bảo dưỡng VKTB được nâng lên, tính ổn định của VKTBKT luôn được duy trì.

Ngoài ra, Sư đoàn đã thực hiện tốt chương trình đồng bộ xe máy, dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa theo chỉ đạo, hướng dẫn của trên. Qua nghiệm thu được cấp trên đánh giá cao và tiếp tục giao nâng cấp, đồng bộ trong những năm tiếp theo. Các trạm kỹ thuật trong Sư đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng VKKT theo phân cấp. Các đơn vị đã phát huy tốt tính chủ động, hầu hết các hỏng hóc phát sinh đều được khắc phục nhanh, dứt điểm. Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên của Sư đoàn đã tích cực nghiên cứu sửa chữa được nhiều thiết bị của tên lửa và ra đa thế hệ mới, tạo nguồn vật tư tại chỗ, tiến tới làm chủ các loại VKTBKT mới, cải tiến.

Những kết quả đạt được trong công tác ĐBKT có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ SSCĐ, QLVT của Sư đoàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website