13 giờ:40 phút Thứ ba, ngày 11 tháng 12 , 2018

Các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng

Sáng 11-12, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng.

Cục Chính trị: Sáng 11-12, Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng cho hơn 200 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cục. Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo – Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, chủ trì Hội nghị.
Các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) của Đảng
Quang cảnh Hội nghị học tập của Đảng ủy Cục Chính trị.
Trong thời gian 1/2 ngày, hơn 200 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Cục Chính trị đã tập trung nghiên cứu các nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) thông qua, gồm: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, yêu cầu các báo cáo viên quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu Hội nghị, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp, đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung trọng tâm, vấn đề cốt lõi, coi trọng liên hệ và vận dụng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong Quân đội, Quân chủng và Cục Chính trị; các cán bộ, nhân viên tham gia học tập, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản, cốt lõi, những luận điểm mới, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, nhận thức sai trái, lệch lạc trong đơn vị; khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên lười học tập nghị quyết. Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; tạo sự thống nhất ý chí và hành động; sớm đưa nội dung các nghị quyết vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD.

Học viện PK-KQ: Cũng trong sáng 11-12, Đảng ủy Học viện PK-KQ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII). Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cùng 250 đồng chí là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ có quân hàm từ thượng tá trở lên ở các cơ quan, khoa, đơn vị; giảng viên Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị và Khoa Lý luận Mác - Lê Nin.

Nội dung học tập, quán triệt gồm: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Sau Hội nghị của Đảng ủy Học viện, các cơ quan, khoa, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, thời gian xong trước ngày 30-12-2018.

ĐỨC LƯU, TIẾN TƯỜNG

 

 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website