9 giờ:14 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 1 , 2019

Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019

Ngày 7-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ, chủ trì hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, dự hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, điều hành hội nghị.

 

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Ủy viên QUTƯ; lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương; đại biểu cơ quan QUTƯ, Bộ Quốc phòng.

Hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2018, QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, tập trung đột phá thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác; trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đã chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; đề xuất ban hành và triển khai thực hiện các chiến lược, đề án về QS, QP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Triển khai thực hiện Kết luận 16 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội, bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Tập trung xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu; nền nếp chính quy có chuyển biến tích cực.

Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận những đóng góp quan trọng của quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; nhất là những năm đổi mới đất nước gần đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội hôm nay đã giữ vững, phát huy truyền thống quân đội anh hùng, giữ vững danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới; góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc. Các đại biểu Trung ương cho rằng, Đảng bộ Quân đội luôn là đảng bộ mẫu mực, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; làm tốt quy hoạch cán bộ chiến dịch, chiến lược. Cùng với đó, toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng được mở rộng, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản quân đội. Thực hiện hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của quân đội được nâng lên; toàn quân đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Ủy viên QUTƯ đã đóng góp ý kiến với tập thể Ban Thường vụ QUTƯ, các đồng chí trong Thường vụ QUTƯ và các đồng chí Ủy viên QUTƯ là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cho ý kiến vào các dự thảo văn bản sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30-12-2012 về “Lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của QUTƯ ngày 20-12-2012 về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, bày tỏ cảm nhận lạc quan về khí thế, tinh thần đoàn kết và quyết tâm rất cao của tập thể QUTƯ; cho rằng đây chính là một nguồn động lực, cũng là sức mạnh quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong thành tích chung của sự nghiệp cách mạng nước nhà năm 2018 có sự đóng góp hết sức quan trọng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Biểu hiện cụ thể là QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác dự báo chiến lược, tham mưu cho Trung ương để có đối sách kịp thời, đúng, trúng, không để bị động bất ngờ; phối hợp tốt với các lực lượng xử lý tốt một số vụ việc phức tạp nảy sinh. Cùng với đó, QUTƯ đã tham mưu, đề xuất với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chiến lược, đề án, giải pháp quan trọng... góp phần quyết định sự nghiệp xây dựng quân đội, thế trận quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. QĐND Việt Nam làm tốt công tác dân vận; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; giúp dân phòng, chống bão lũ, cứu hộ cứu nạn; tích cực đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng trận địa tư tưởng toàn quân vững chắc, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, hội nghị QUTƯ xác định: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về QS, QP; tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng SSCĐ ngày càng cao, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về QS, QP; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương, QUTƯ. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo toàn quân kiên định vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
và đại biểu dự hội nghị.

Chỉ đạo hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua một số dự án luật và triển khai dự án luật mới. Chỉ đạo thành lập mới, điều chỉnh, tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh và theo hướng giảm 10% biên chế cơ quan chiến dịch, chiến lược. Thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong quân đội giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội, đổi mới nội dung chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ quân đội; triển khai Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh, tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0”. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020, điều chỉnh một số nội dung trong đề án phù hợp với thực tiễn. Thực hiện hiệu quả Đề án 701 về khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị toàn quân chú trọng làm tốt công tác chăm lo, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong năm 2019, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mong muốn QUTƯ nói riêng, QĐND Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng tiến công, nêu cao tính chiến đấu quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, có kết quả cụ thể hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực công tác; dứt khoát không được say sưa với thắng lợi và ngủ quên trên vòng nguyệt quế của những kết quả to lớn đã đạt được.

Đồng ý với các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong dự thảo nghị quyết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra 6 nội dung trọng tâm QĐND Việt Nam cần làm tốt trong năm 2019. Trước hết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: QUTƯ, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đánh giá đúng thực tiễn, dự báo đúng và sớm tình hình để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước giải pháp lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ QS, QP; tuyệt đối không chủ quan, dứt khoát không để bị động bất ngờ; nhất là ở các địa bàn chiến lược trọng điểm và trên mặt trận chính trị tư tưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hiện nay chúng ta đã có chủ trương, đường lối, chiến lược, kế hoạch, đề án về QS, QP. Do đó, vấn đề quan trọng là triển khai, cụ thể hóa như thế nào cho có hiệu quả; nên chăng cần triển khai đồng bộ, có lộ trình, làm từng bước cẩn trọng. Chú trọng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, với quan điểm là làm tốt công tác rà soát tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ; chú trọng ưu tiên sắp xếp khối doanh nghiệp và khối nhà trường; tiếp tục điều chỉnh bộ máy cơ quan chiến lược... Để tinh giản, sắp xếp bộ máy hiệu quả, QUTƯ và các cấp không được chủ quan nóng vội, nhưng cũng không cầu toàn, không chậm trễ, thiếu quyết liệt...

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, phải đẩy mạnh làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội TSVM về mọi mặt; thực sự là một đảng bộ gương mẫu, mẫu mực trong toàn quốc; giữ vững truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng; phát huy danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, coi đây là danh dự thiêng liêng cao quý, là hình mẫu nhân cách của con người Việt Nam mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, cần có giải pháp đồng bộ để phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể QUTƯ khóa này. Bởi lẽ, thành quả lãnh đạo đạt được của Đảng bộ Quân đội thời gian qua có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng, trực tiếp nhất là nhờ sự đoàn kết chặt chẽ của QUTƯ, Bộ Quốc phòng; sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Theo qdnd.vn

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website