14 giờ:48 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 3 , 2019

Bộ Quốc phòng tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sáng 14-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018)
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội và mọi công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP&KQS) nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ đất nước, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 19-5-1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Khóa IX) đã thông qua Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Pháp lệnh).

Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ CTQP&KQS đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, các ngành và quần chúng về nhiệm vụ quản lý, giữ gìn, bảo vệ các CTQP&KQS từng bước được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành địa phương đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu trong thực hiện Pháp lệnh; đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp; từ đó, phát huy chức năng quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ CTQP&KQS, góp phần phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Hệ thống CTQP&KQS được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, từng bước được củng cố, hoàn thiện theo quy hoạch, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm tính liên hoàn, cơ bản, vững chắc, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, sau 24 năm tổ chức thực hiện, nhiều nội dung trong Pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không phù hợp với nội dung một số luật mới được ban hành; việc phân loại, phân nhóm, xác định khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự còn thiếu nhất quán, chưa đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn hiện nay, chưa thống nhất với một số văn bản quy phạm pháp luật khác, khó áp dụng trên thực tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Pháp lệnh trong 24 năm qua; tập trung vào công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Pháp lệnh của các bộ, ngành, địa phương cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với Bộ Quốc phòng, các đơn vị Quân đội trong thực hiện Pháp lệnh; những hạn chế, bất cập, chồng chéo, làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm… Đồng thời, đề xuất những chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ CTQP&KQS trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung trong xây dựng dự án Luật Bảo vệ CTQP&KQS và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với quản lý, bảo vệ CTQP&KQS, nhất là các địa bàn có CTQP&KQS quan trọng; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, các vi phạm pháp luật liên quan đến CTQP&KQS; không để các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân tranh chấp, khiếu kiện, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự tại khu quốc phòng, an ninh, công trình quân sự; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ, nhân dân, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm CTQP&KQS; tập trung đầu tư xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ địa phương, trọng tâm là xây dựng các công trình chiến đấu, như khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật và sở chỉ huy các cấp. Tăng cường đầu tư xây dựng các công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết; nhất là trong các khu đô thị, tuyến biên giới, tuyến ven biển, các đảo gần bờ. Bộ Quốc phòng tập trung chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống CTQP&KQS; chủ động rà soát việc quy hoạch bố trí CTQP&KQS, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng; phối hợp với chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, vi phạm liên quan đất quốc phòng. Các quân khu, quân chủng, binh đoàn, bộ chỉ huy quân sự các cấp phải phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội với tinh thần là không để phá vỡ thế trận quân sự liên hoàn, vững chắc của khu vực phòng thủ…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website