12 giờ:1 phút Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 , 2019

Sư đoàn 372 và Sư đoàn 365 sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Vừa qua, Đảng ủy Sư đoàn 372 và Sư đoàn 365 đã tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019).

Sư đoàn 372: Trong 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 5 năm qua, toàn Sư đoàn đã duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; tiếp nhận chuyển giao và nhanh chóng làm chủ các phương tiện, vũ khí trang bị mới được biên chế, cải tiến; tổ chức huấn luyện bay bình quân 5 năm đạt 103,3% kế hoạch, bảo đảm an toàn. Các lần bay thực binh tham gia diễn tập với đơn vị trên địa bàn; thực hành bay bắn rốc-két, ném bom ban ngày và ban đêm; huấn luyện thả dù cho phi công, thành viên tổ bay, nhân viên dù - tìm kiếm cứu nạn của Sư đoàn và lực lượng đặc nhiệm của đơn vị bạn… đạt kết quả cao. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ quy định, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động có nhiều chuyển biến tiến bộ; nội bộ đoàn kết, thống nhất… Kết quả thực hiện Cuộc vận động đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sư đoàn 372 và Sư đoàn 365 sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn trao thưởng cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục mở rộng, phát triển các mô hình mới, cách làm sáng tạo; đồng thời xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân; đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân chủng PK-KQ khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. (THÀNH SƠN)

Sư đoàn 365: Qua 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Sư đoàn, qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng không ngừng rèn đức, luyện tài, vượt khó, cống hiến tài năng, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Sư đoàn 372 và Sư đoàn 365 sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn phát huy truyền thống, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình mới, cách làm sáng tạo; đồng thời xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực hướng tới kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Sư đoàn (21-6-1966/21-6-2019).

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn đã trao thưởng cho 2 tập thể và 8 cá nhân; đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân chủng PK-KQ khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. (ĐÌNH TỈNH)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website