9 giờ:2 phút Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 , 2019

Bảo đảm tốt công tác Tài chính cho Quân chủng

Với thành tích 5 năm liên tục (2014 - 2018) đạt Đơn vị Quyết thắng, tập thể Phòng Tài chính, Cục Hậu cần được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Nhiều cá nhân của Phòng đã được các cấp, ngành Tài chính tặng bằng khen, giấy khen. Có được thành quả này là nhờ Phòng luôn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tài chính, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm tốt công tác Tài chính cho Quân chủng 
Thủ trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng
cùng các đại biểu tham quan hệ thống sổ sách Tài chính-Kế toán của các đơn vị.
                                                                                                         Ảnh:
HẢI AN

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Bính Ngọ - Trưởng Phòng Tài chính, cho biết: “Các đầu mối đơn vị của Quân chủng đóng quân phân tán trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Phòng Tài chính đã thường xuyên tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng ban hành các chỉ thị, quy chế, quyết định, hướng dẫn về công tác tài chính trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập dự toán ngân sách, tiếp nhận, phân bổ và giao dự toán ngân sách; công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng kinh phí, chấp hành các chế độ chính sách về kinh tế, tài chính của Nhà nước và Quân đội; từ đó giúp cho công tác tài chính của Quân chủng hoạt động nền nếp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán vốn đầu tư”.

Trong công tác bảo đảm ngân sách, hằng năm, Phòng Tài chính đã phối hợp với các ngành, các đơn vị nâng cao chất lượng lập dự toán ngân sách; xây dựng kế hoạch tài chính năm, kế hoạch tài chính trung hạn, các dự án đầu tư bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của Quân chủng; tổ chức tiếp nhận, phân bổ ngân sách năm; bảo đảm kinh phí đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mua sắm trang bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, sửa chữa VKTBKT, tiền lương, phụ cấp, tiền ăn…

Phòng Tài chính đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy về phân bổ, điều hành ngân sách, bảo đảm đúng định hướng, tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm định, quyết toán ngân sách năm và tổng kết công tác tài chính, BHXH, BHYT cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng quy trình, thời gian, đảm bảo chất lượng; được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân về nền nếp công tác tài chính. Nổi bật nhất là việc duy trì nghiêm công tác kiểm tra tài chính, đề ra nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, chế độ liên thẩm quân số; làm tốt công tác xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn ngân sách; tăng cường kiểm soát khâu xét duyệt chứng từ, góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ thanh quyết toán. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các hợp đồng kinh tế, các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phê duyệt quyết toán các dự án, công trình hoàn thành. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp được duy trì đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Vốn kinh doanh được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; vốn được bảo tồn và phát triển. Công tác thẩm định, thanh toán giá sản phẩm quốc phòng được duy trì theo đúng quy chế, chất lượng thẩm định được nâng lên, giảm bớt thủ tục hành chính. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí cho mọi hoạt động chi tiêu của toàn Quân chủng. Bên cạnh đó, Phòng Tài chính còn thường xuyên làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên tài chính trong Quân chủng; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức chặt chẽ việc thi nâng bậc lương ngành tài chính hằng năm.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Phòng Tài chính tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác tài chính trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập dự toán ngân sách, tiếp nhận, phân bổ và giao dự toán ngân sách… Bám sát chủ trương, định hướng công tác tài chính cấp trên, nắm vững nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng, của từng đơn vị. Bảo đảm tốt nguồn vốn để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý công tác tài chính; mở rộng dân chủ, công khai; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị khiêm tốn, tận tâm, tận lực với công việc; sử dụng thành thạo và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Lồng ghép Phong trào Thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính.

                               ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website