8 giờ:21 phút Thứ sáu, ngày 22 tháng 7 , 2016

Các ngành triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngay sau Hội nghị Quân chính Quân chủng PK-KQ, ngày 15-7, các ngành Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 Bộ Tham mưu: Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành Tham mưu Quân chủng đã duy trì nghiêm lực lượng trực ban SSCĐ theo quy định; công tác QLVT, QLĐHB chặt chẽ; chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tham mưu đúng kế hoạch; chủ động tăng cường SSCĐ bảo vệ an toàn dịp lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, bám sát phương châm, yêu cầu huấn luyện chiến đấu năm 2016. Huấn luyện không quân có nhiều đột phá; tăng cường bay huấn luyện, bay ứng dụng chiến đấu trên biển; các sư đoàn không quân bắn, ném tập trung trên biển đạt kết quả khá. Công tác huấn luyện cán bộ, huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp, các phi đội… đã đi vào nền nếp; huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện chuyển loại khí tài mới có nhiều tiến bộ. Huấn luyện điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị được duy trì thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy chế GD-ĐT; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu GD-ĐT...

 Các ngành triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Huấn luyện kéo pháo vào trận địa. Ảnh: VŨ HOÀNG

6 tháng cuối năm 2016, ngành Tham mưu tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì nghiêm lực lượng trực ban SSCĐ theo quy định; tăng cường kiểm tra SSCĐ đối với các đơn vị. Thực hành và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia tốt các cuộc diễn tập do Bộ tổ chức (BĐ-16); tham gia huấn luyện diễn tập với các QK, QĐ, quân binh chủng theo kế hoạch của trên; sẵn sàng tham gia diễn tập ANHK với Ủy ban ANHK quốc gia. Lực lượng không quân tích cực đẩy nhanh tiến độ bay cho phi công mũi nhọn, chuyển loại, đào tạo mới và dự kiến nâng cấp kỹ thuật bay, tăng cường bay đêm, bay huấn luyện biển, biển xa, bay đề cao trên Su-30... Lực lượng phòng không, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện và hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện năm 2016; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ các kíp chiến đấu SCH, phân đội; huấn luyện đêm, huấn luyện bắt máy bay ta, huấn luyện khí tài mới, cải tiến… chỉ đạo theo dõi diễn tập. Các học viện, nhà trường hoàn thành kế hoạch GD-ĐT năm học 2015-2016, thực hiện công tác TSQS năm học 2016-2017 đúng quy chế; xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017.

Các ngành triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thực hành bay huấn luyện. Ảnh: CTV

Cục Chính trị: 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên các mặt công tác và thực hiện có nền nếp, chất lượng. Trong đó nổi bật là toàn Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về các mặt hoạt động công tác quân sự; chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2016... Các đơn vị đã bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung, chương trình và kế hoạch.

 6 tháng cuối năm 2016, hoạt động CTĐ, CTCT tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng, qua đó  chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong toàn Quân chủng. Tổ chức Hội thi cán bộ trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy giỏi năm 2016; tiến hành tốt CTĐ, CTCT trong SSCĐ, QLVT, QLĐHB, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện bảo đảm an toàn bay…

 Các ngành triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Cánh sóng canh trời Trường Sa. Ảnh: VŨ HOÀNG

Cục Hậu cần: Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm, ngành Hậu cần Quân chủng đã triển khai đồng bộ, kịp thời, duy trì chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; một số nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Bảo đảm hậu cần cho Quân chủng tăng cường SSCĐ, bay nhiệm vụ, bắn đạn thật, diễn tập, xây dựng công trình; phòng chống dịch bệnh; vận chuyển lực lượng, vũ khí trang bị, vật chất cho các nhiệm vụ; giữ ổn định, cải thiện nơi ăn, ở và đời sống sinh hoạt bộ đội. Tiếp nhận, mua sắm, quản lý, cấp phát thanh quyết toán kinh phí vật chất, trang bị hậu cần kịp thời. Thực hành tiết kiệm có hiệu quả. Tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh triển khai công tác tài chính - kinh tế đáp ứng nhu cầu chi tiêu, sử dụng ngân sách và điều tiết nguồn thu trong Quân chủng.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, ngành Hậu cần Quân chủng xác định bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, thường xuyên và đột xuất. Chú trọng bảo đảm hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời, những địa bàn trọng điểm và huấn luyện diễn tập triển khai trang bị vũ khí, khí tài mới, cải tiến. Chú trọng khai thác bảo đảm nhiên liệu bay phục vụ huấn luyện SSCĐ, chỉ đạo các đơn vị tổ chức quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu. Tiếp tục đẩy mạnh TGSX, phát huy hiệu quả các trại chăn nuôi tập trung, vườn rau chuyên canh, mô hình VAC. Chủ động nâng cao chất lượng dự báo, giám sát và phòng chống dịch bệnh, tăng cường biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt ở đơn vị, chất thải ở Viện Y học Hàng không... Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Hiệp đồng với Cục Vận tải và các cơ quan liên quan bảo đảm phương tiện vận chuyển nhiên liệu bay cho các sân bay, vận chuyển quân, khí tài bằng đường sắt, đường bộ, đường biển phục vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao...

Các ngành triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn 93 (Sư đoàn 367). Ảnh: HUY BÌNH.

Cục Kỹ thuật: Hội nghị đã tập trung đánh giá thực chất kết quả công tác kỹ thuật 6 tháng đầu năm trên 6  mặt công tác, nổi lên là: Ngành đã bảo đảm đủ số lượng, chất lượng VKTB cho các nhiệm vụ; duy trì tốt nền nếp công tác kỹ thuật và kỉ luật công nghệ; tổ chức tốt việc nghiệm thu, tiếp nhận VKTB, VTKT nhập ngoại, điều động, điều chuyển trang bị; thực hiện đúng tiến độ và nội dung các dự án cải tiến, hiện đại hóa VKTB, đầu tư chiều sâu công nghệ… Đặc biệt, Hội nghị đi sâu phân tích kỹ những hạn chế trong công tác bảo đảm kỹ thuật, chỉ ra nguyên nhân và những biện pháp khắc phục.

Để Ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đảm - Phó Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh, từ cơ quan chỉ đạo đến các đơn vị cơ sở cần có những biện pháp thiết thực, cụ thể trong tham gia bảo đảm VKTBKT cho các nhiệm vụ và quản lí kỹ thuật cũng như trong hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường. Trong đó, toàn Ngành cần tập trung nâng cao chất lượng khai thác VKTB, khả năng đảm bảo vật tư kịp thời và chú trọng bảo đảm an toàn giao thông và an toàn lao động…

THÀNH TRUNG - TIẾN MẠNH - ÁNH TUYẾT - HỒNG LINH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website