15 giờ:46 phút Thứ tư, ngày 26 tháng 2 , 2020

Trung đoàn 230:

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Những năm qua, Trung đoàn 230 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 367. Một trong những yếu tố mang lại kết quả toàn diện trên các mặt công tác đó là đơn vị đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra cán bộ khung
huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 230.

Thượng tá Nguyễn Tất Bình - Chính ủy Trung đoàn 230, cho biết: “Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc vai trò của đội ngũ cán bộ, coi đây là một trong những nhân tố cơ bản quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; rèn luyện phương pháp công tác khoa học, tác phong chỉ huy sâu sát, gần gũi, hòa đồng, thương yêu bộ đội; luôn phát huy tốt tinh thần tiền phong gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tốt công tác cán bộ, chính sách cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn và quản lý, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Kết quả là trong những năm qua, Trung đoàn luôn có 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao, trên 90% cán bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sâu sát bộ đội, nói đi đôi với làm; hằng năm, Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo yêu cầu mỗi cán bộ phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện; đồng thời kiểm tra, đánh giá chặt chẽ chất lượng, tính khả thi, hiệu quả trước khi phê duyệt. Cùng với đó, Trung đoàn lấy kết quả học tập, rèn luyện, công tác, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, làm cơ sở để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm cho cán bộ. Nhờ đó, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là hạt nhân chính trị trong đơn vị.

 Mặt khác, Trung đoàn thường xuyên tổ chức tốt các lớp tập huấn, các đợt huấn luyện tập trung, hội thi, hội thao theo phân cấp và theo từng chuyên ngành. Thông qua đó nhằm bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững; năng lực chỉ huy, điều hành và phương pháp tác phong công tác khoa học, hợp lý. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ được xây dựng toàn diện trên 4 mặt công tác, trong đó tập trung huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đại đội, trung đội, khẩu đội nắm chắc lý thuyết, thành thạo kỹ năng thao tác trên khí tài trang bị, thuần thục các phương án chiến đấu, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ và thực hành huấn luyện chiến đấu cho bộ đội; bồi dưỡng cho cán bộ nắm vững, vận dụng linh hoạt các quy định, kỷ luật Quân đội, điều lệnh quản lý bộ đội; phương pháp tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nhất là công tác nắm bắt và giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đơn vị.

Cùng với công tác bồi dưỡng, huấn luyện tập trung, đơn vị luôn coi trọng việc phát huy tinh thần tự học tập của đội ngũ cán bộ; yêu cầu, mỗi cán bộ đều phải xây dựng kế hoạch tự học, xác định rõ nội dung, thời gian, thông qua chỉ huy đơn vị phê duyệt. Kiểm tra kết quả tự học của cán bộ cũng là một nội dung quan trọng trong kiểm tra thi đua hằng tháng của Trung đoàn. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì nền nếp cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới; cán bộ giỏi bồi dưỡng cho cán bộ yếu, từ đó nêu cao tinh thần tích cực, chủ động trong học tập huấn luyện, trách nhiệm bồi dưỡng cho cấp dưới của mỗi cán bộ, thúc đẩy quá trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ...

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong những năm qua, Trung đoàn 230 đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, thực sự là nòng cốt xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website