16 giờ:52 phút Thứ bảy, ngày 11 tháng 4 , 2020

Khai thác, quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật

Với nhiều chủ trương sát, đúng, biện pháp thực hiện chủ động, sáng tạo, 5 năm qua, Quân chủng PK-KQ đã đạt kết quả toàn diện trên cả 4 mục tiêu của Cuộc vận động 50; đặc biệt là mục tiêu khai thác, quản lý tốt VKTBKT, đáp ứng yêu cầu bảo đảm VKTBKT cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác.

Khai thác, quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật
Huấn luyện dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa ở Trung đoàn 274, Sư đoàn 377.
Ảnh: VŨ HOÀNG

Để thực hiện tốt mục tiêu khai thác, quản lý tốt VKTBKT, cấp ủy, chỉ huy các cấp, các ngành trong Quân chủng đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và nội dung, yêu cầu của từng mục tiêu trong Cuộc vận động 50. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa vào thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, đồng thời xác định đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ 50 Quân chủng, xác định yếu tố con người là then chốt, quyết định đến vấn đề giữ tốt, dùng bền VKTBKT, bên cạnh việc thường xuyên làm tốt công tác quản lý cán bộ, nhân viên kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở kỹ thuật; công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của từng đơn vị, phù hợp với việc bảo đảm cho khai thác sử dụng từng chủng loại VKTBKT cũng luôn được chú trọng. 5 năm qua, Quân chủng đã thực hiện được 15 dự án cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT nhằm nâng cao tính năng kỹ chiến thuật và kéo dài thời hạn sử dụng đối với một số loại VKTBKT. Cùng với đó, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý VKTBKT kết hợp với việc theo dõi, báo cáo đăng ký, thống kê sổ sách mẫu biểu; đồng thời hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và đơn vị tăng cường kiểm tra thực tế, nắm chắc số lượng, chất lượng VKTBKT làm cơ sở để khai thác và sử dụng hiệu quả. 

Mục tiêu khai thác VKTBKT tốt, bền cũng luôn được các đơn vị trong Quân chủng thực hiện nền nếp, vững chắc. Từng cơ quan, đơn vị đã lập kế hoạch khai thác sử dụng; kế hoạch tăng hạn, tăng giờ sử dụng; kế hoạch sửa chữa, đồng bộ; kế hoạch đưa VKTBKT đi xưởng một cách hợp lý, khoa học. Bên cạnh việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; Quân chủng còn tổ chức tốt “Ngày Kỹ thuật mẫu”, để nhân rộng và triển khai thực hiện đến tất cả các cơ quan, đơn vị, bảo đảm VKTBKT đưa vào thực hiện nhiệm vụ đều có chất lượng tốt, hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hàng loạt sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo đảm kỹ thuật. Ngoài ra, Quân chủng còn tăng cường công tác huấn luyện kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhất là huấn luyện chuyển giao công nghệ các dây chuyền sản xuất, sửa chữa VKTBKT mới, cải tiến, huấn luyện công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ diễn tập, tìm kiếm cứu nạn, hội thi, hội thao. Trong 5 năm qua, Quân chủng tổ chức trên 150 hội thi, hội thao ở cấp trực thuộc Quân chủng và hàng trăm hội thi, hội thao ở đơn vị cơ sở. Thông qua hội thi, hội thao đã góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật cho VKTBKT; các cơ sở, kỹ thuật được củng cố, nâng cấp ngày càng hoàn thiện, chính quy và có tính thống nhất cao.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 một cách toàn diện, tạo sự phát triển mới, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Quân chủng. Mỗi cơ quan, đơn vị có một cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác quản lý, sử dụng VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB; góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website