10 giờ:35 phút Thứ bảy, ngày 19 tháng 9 , 2020

“4 tập trung”, “5 chống” ở Trung đoàn 257

Đến công tác tại Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 chúng tôi thực sự ấn tượng với những thay đổi đáng khích lệ từ cảnh quan môi trường, nơi ăn, ở, sinh hoạt đến tác lễ tiết tác phong, không khí làm việc dân chủ, đoàn kết; cán bộ, chiến sĩ hăng say huấn luyện, học tập, công tác. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, có được sự chuyển biến đó là bởi thời gian qua, Trung đoàn đã tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tập trung”, “5 chống” do Đảng ủy Sư đoàn 361 phát động.

“4 tập trung”, “5 chống” ở Trung đoàn 257
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257 quán triệt các nội dung của Phương châm “4 tập trung”, “5 chống”.

Nội dung “4 tập trung” là: Tập trung nâng cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ; tập trung xây dựng kỷ luật, kỷ cương; tập trung đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng công tác; tập trung phát huy, lan tỏa tình yêu thương đồng đội; “5 chống” là: Chống buông lỏng nền nếp, chế độ; chống dân chủ hình thức; chống che giấu khuyết điểm, chạy theo thành tích; chống chủ quan, bảo thủ, lười học tập, phấn đấu; chống mất đoàn kết, ngại đấu tranh”.

Trao đổi với Trung tá Lê Dũng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 257 chúng tôi được biết, trên cơ sở phương châm “4 tập trung”, “5 chống” của Sư đoàn, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã dân chủ bàn bạc, trao đổi, thống nhất, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng việc thực hiện Phương châm; đồng thời, nắm chắc các nội dung để cụ thể hóa sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Hình thức, phương pháp tuyên truyền được tiến hành đa dạng, linh hoạt như qua giao ban, hội ý; qua sinh hoạt các tổ chức, các bộ phận; qua công tác tuyên truyền, cổ động; hệ thống truyền thanh nội bộ…

Cùng với đó, Trung đoàn đã duy trì nghiêm các nền nếp chế độ quy định, nhất là nền nếp công tác huấn luyện, trực ban sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày lễ, Tết để tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị. Đồng thời, tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật; phát huy tốt hoạt động của Tổ 3 người, Tổ “Tư vấn tâm lý, sức khoẻ, pháp luật” và “Chiến sĩ bảo vệ”; duy trì có nền nếp và hiệu quả sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… để kịp thời nắm bắt, định hướng và giải quyết tốt các tình huống tư tưởng nảy sinh, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Từ Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đến các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp với phương châm “cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên gương mẫu cho quần chúng noi theo”. Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; rèn luyện phương pháp công tác khoa học, tác phong chỉ huy sâu sát, gần gũi, hòa đồng, thương yêu bộ đội. Ngoài ra, Trung đoàn thực hiện tốt công tác cán bộ, chính sách cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn và quản lý, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; lấy kết quả học tập, rèn luyện, công tác, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, làm cơ sở để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm cho cán bộ. Nhờ đó, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là hạt nhân chính trị trong đơn vị. Kết quả phân loại cán bộ 6 tháng đầu năm 2020 có 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao, trên 90% cán bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá Trần Quang Ngọc – Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật trong thực hiện phương châm “4 tập trung”, “5 chống” đã góp phần tạo chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 8 tháng đầu năm 2020, Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được giữ vững; hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ các đợt kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng, Sư đoàn; tham gia các hội thi, hội thao do Sư đoàn tổ chức đạt giải cao. Đặc biệt, Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng từ cấp chi bộ đến cấp Đảng bộ cơ sở làm trước để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trong toàn Quân chủng. Đây là cơ sở, động lực để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: LÊ THANH HẢI
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website