10 giờ:23 phút Thứ bảy, ngày 24 tháng 10 , 2020

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo”

Vừa qua, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo”.

Trung đoàn 921: Tại buổi Tọa đàm, các sĩ quan trẻ Trung đoàn 921 đã thẳng thắn, cởi mở chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, tâm tư, nguyện vọng mạnh dạn trao đổi các vấn đề tác động như mạng xã hội (Zalo, Facebook), tệ nạn xã hội; ưu, khuyết điểm của đội ngũ sĩ quan trẻ trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; áp dụng kiến thức học ở trường và thực tiễn ngoài đơn vị; tình hình, xu hướng phát triển cán bộ, sĩ quan trẻ.... Đồng thời đề xuất những nội dung, giải pháp để xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Tọa đàm  “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo”
Sĩ quan trẻ Trung đoàn 921 giao lưu tại Tọa đàm.

Qua buổi Tọa đàm, mỗi cán bộ, sĩ quan trẻ đã có nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, là dịp để lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ; từ đó có những chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy hơn nữa sức trẻ, sự nhiệt huyết, tính xung kích của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong Trung đoàn. (HOÀI SANG)

Trung đoàn 282: Tại buổi Tọa đàm, cán bộ, sĩ quan trẻ đã nêu những thuận lợi, khó khăn tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng thời khẳng định, đối với cán bộ, sĩ quan trẻ là lãnh đạo, chỉ huy phải là lực lượng nòng cốt, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trí tuệ, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm để được bầu vào cấp ủy và tham gia cấp ủy cấp trên. Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, có tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao, phương pháp tác phong công tác tốt. Đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ có vai trò vô cùng quan trọng, là người quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, chế độ quy định của Quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; là lực lượng trực tiếp quản lý bộ đội, có vai trò nổi bật trong giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng ở đơn vị; là nguồn cơ bản để lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch của Quân đội.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Tọa đàm  “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo”
Tiết mục văn nghệ tại Tọa đàm.

Buổi Tọa đàm nhằm định hướng cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp những tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp lãnh đạo, định hướng, quản lý tư tưởng và phát huy vai trò, nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. (HOÀNG DŨNG)

Trung đoàn 274: Tọa đàm tập trung làm rõ các vấn đề chủ yếu như: Tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội; việc xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; quan niệm của tuổi trẻ với lối sống thực dụng; thời cơ, thách thức, mục tiêu, lý tưởng, hoài bão, khát vọng, niềm tin, trách nhiệm, mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ của sĩ quan trẻ hiện nay…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Tọa đàm  “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo”
Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Nhiều sĩ quan trẻ đã mạnh dạn nêu lên những thuận lợi, khó khăn, chỉ ra những ưu, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong thời gian vừa qua; nhất là thời gian đầu mới ra trường về đơn vị công tác; những hạn chế, bất cập trong việc quan tâm, chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay; nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật; trách nhiệm và nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ  đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội. Đồng thời, nhiều sĩ quan trẻ mạnh dạn đề xuất với thủ trưởng cấp trên tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong quá trình học tập, công tác tại đơn vị; bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện hơn trong bồi dưỡng về công tác quản lý, lãnh đạo, tăng cường trang bị kỹ năng sống cho cán bộ, sỹ quan trẻ. (XUÂN SANG)

Trung đoàn 930: Với chủ đề “Cán bộ, sĩ quan trẻ Trung đoàn 930 vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo” các sĩ quan trẻ đã thẳng thắn, cởi mở chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, cuộc sống gia đình. Đặc biệt các sĩ quan trẻ đã mạnh dạn trao đổi về lý tưởng sống, những tồn tại, sai lầm thường mắc phải ở cơ quan, đơn vị; sự ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường với cuộc sống, tâm tư, tình cảm của bộ đội; trách nhiệm của từng cá nhân khi sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok), đấu tranh trên không gian mạng và phòng chống tệ nạn xã hội; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; áp dụng kiến thức học ở trường vào thực tiễn ngoài đơn vị; giải quyết mối quan hệ giữa công việc đơn ở đơn vị và hậu phương gia đình.... Đồng thời đề xuất những biện pháp để xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Tọa đàm  “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo”
Tiết mục văn nghệ trong buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm đã tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, sĩ quan trẻ giải bày tâm tư, nguyện vọng và nâng cao trách nhiệm của bản thân đối với đơn vị, đồng chí, đồng đội, người thân. Đồng thời, là dịp để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nắm bắt thực trạng đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ thuộc quyền, để từ đó giải đáp thắc mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, xây dựng niềm tin, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. (HỮU LỆ)

Trung đoàn 920: Trong không khí dân chủ, các cán bộ, sĩ quan trẻ đã mạnh dạn nêu lên những thuận lợi, khó khăn, chỉ ra những ưu, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong thời gian vừa qua; nhất là thời gian đầu mới ra trường về đơn vị công tác. Nhiều ý kiến đã trao đổi về các vấn đề ảnh hưởng khi sử dụng mạng xã hội; ưu, khuyết điểm của đội ngũ sĩ quan trẻ trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; áp dụng kiến thức học ở trường và thực tiễn ngoài đơn vị; những hạn chế, bất cập trong việc quan tâm, chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay; nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Tọa đàm  “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo”
Sĩ quan trẻ giao lưu tại Tọa đàm.

Đồng thời, nhiều sĩ quan trẻ mạnh dạn đề xuất với thủ trưởng cấp trên tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong quá trình học tập, công tác tại đơn vị; bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện hơn trong bồi dưỡng về công tác quản lý, lãnh đạo, tăng cường trang bị cho cán bộ, sỹ quan trẻ những kinh nghiệm, kỹ năng, khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ bản thân và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị… (CHU HIẾU)

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website