13 giờ:26 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 10 , 2020

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 8-10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tại 181 điểm cầu trong toàn quốc đã được nghe giới thiệu một số chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; nội dung cơ bản của Nghị định 02 quy định chi tiết của một số điều Luật Dân quân tự vệ về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ; nội dung cơ bản Nghị định 72 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ; nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên; nội dung cơ bản Nghị định 03 của Chính phủ quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04 ngày 8-7-2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký quản lý phượng tiện kỹ thuật dự bị; nội dung cơ bản của Nghị định 78 của Chính phủ quy định về sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam; nội dung cơ bản của Nghị định 79 của Chính phủ quy định chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; nội dung cơ bản Nghị định 92 của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh: Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Hai luật có nhiều quy định mới, đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp 2013, chiến lược quốc phòng, quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình mới. Do vậy, cần giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài Quân đội về nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành luật bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu các đại biểu dự tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, kết hợp với tự nghiên cứu và thảo luận để nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới của 2 luật và các nghị định quy định chi tiết; phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng về lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website