14 giờ:4 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 12 , 2020

Đại tá Nguyễn Anh Dũng

Lữ đoàn trưởng trách nhiệm, gương mẫu

Thường xuyên bám sát cơ sở, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có phương pháp, tác phong chỉ huy sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ và sự nêu gương từ lời nói đến hành động là nguyên tắc, phương châm làm việc của Đại tá Nguyễn Anh Dũng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 26. Từ sự nỗ lực không ngừng ấy đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Lữ đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lữ đoàn trưởng trách nhiệm, gương mẫu
Đại tá Nguyễn Anh Dũng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 26 phát biểu
tại Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Cách đây 3 năm (tháng 12-2017), Đại tá Nguyễn Anh Dũng nhận nhiệm vụ Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 26 trong điều kiện đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, trên cương vị Lữ đoàn trưởng, anh đã tích cực sâu sát, bám nắm đơn vị, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tạo bước chuyển biến mọi mặt tình hình đơn vị. Đối với công tác huấn luyện, bên cạnh việc phát huy vai trò tự học của các thành phần, anh luôn đặt ra yêu cầu cao để bộ đội nỗ lực phấn đấu. Từ việc xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện đến giáo án, bài giảng, quy trình tổ chức huấn luyện… tại Lữ đoàn đều được anh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Anh cũng trực tiếp cùng cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra nền nếp, chế độ huấn luyện của các đơn vị để có biện pháp chỉ đạo; coi trọng việc rút kinh nghiệm sau từng nội dung, ngày, tuần, tháng, qua đó chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Để duy trì nghiêm túc các chế độ trực, bảo đảm hệ thống TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống; anh thường xuyên yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhất là các kíp trực phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng ca trực, không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, từ kíp trực ban chiến đấu tại Sở Chỉ huy Quân chủng đến các đài, trạm; bố trí thành phần các kíp ban, thời gian khoa học; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh nền nếp, chế độ, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ của các thành phần.

Để xây dựng Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, anh cùng với Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng đơn vị thành một khối thống nhất về ý chí và hành động; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD. Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Lữ đoàn, bên cạnh tham mưu cho Đảng ủy Lữ đoàn tiến hành có hiệu quả việc đánh giá, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ; anh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và duy trì nghiêm túc nền nếp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước mỗi giai đoạn huấn luyện. Đồng thời quan tâm, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, nhất là phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, để phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, anh đã thực sự nêu gương từ lời nói đến hành động, có phương pháp, tác phong công tác khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, tận tụy, trách nhiệm với công việc, là trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Đại tá Nguyễn Anh Dũng chia sẻ: “Không ngừng chăm lo, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong cán bộ, chiến sĩ; phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội để dự báo chính xác và xử lý kịp thời những vướng mắc nảy sinh chính là mấu chốt để những năm qua Lữ đoàn luôn giữ vững sự ổn định về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Với sự nỗ lực không ngừng của anh, 3 năm liên tục (2018-2020) Lữ đoàn 26 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ đi đua; năm 2020 Lữ đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 năm liên tục (2018-2020) cá nhân anh được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website