17 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 3 , 2021

Bộ Quốc phòng nghiệm thu Đề tài “Xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội Phòng không-Không quân trong tình hình mới”

Chiều 16-3, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Chủ tịch đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội PK-KQ trong tình hình mới” do Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng PK-KQ làm Chủ nhiệm đề tài. Tham gia nghiệm thu đề tài còn có Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Học viện Chính trị, Cục Khoa học Quân sự, Tạp chí Quốc phòng toàn dân và đại diện thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng nghiệm thu Đề tài “Xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội PK-KQ trong tình hình mới”

Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.

Xuất phát từ vị trí, vai trò và sự cấp thiết xây dựng chính trị - tinh thần trong sức mạnh tổng hợp của Bộ đội PK-KQ; nội dung nghiên cứu của Đề tài “Xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội PK-KQ trong tình hình mới” tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; đánh giá đúng thực trạng xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội PK-KQ những năm qua; xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội PK-KQ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng nghiệm thu Đề tài “Xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội PK-KQ trong tình hình mới”
Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kết luận nghiệm thu đề tài.

Sau khi nghe đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện và kết quả nghiên cứu đề tài, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng đánh giá: Đề tài được triển khai nghiên cứu chặt chẽ, công phu, nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thời gian. Trong quá trình nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề tài đã phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu nâng cao chất lượng đề tài. Đề tài đã vận dụng thành công các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; giải quyết thành công mục tiêu nghiên cứu và có giá trị khoa học cao. Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã công nhận đề tài đạt loại xuất sắc, đồng thời đề nghị tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Trung tướng Lâm Quang Đại - Chủ nhiệm đề tài.

Bộ Quốc phòng nghiệm thu Đề tài “Xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội PK-KQ trong tình hình mới”
Thượng tướng Đỗ Căn tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lâm Quang Đại.

Kết luận nghiệm thu đề tài, Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao nhận thức và tổ chức hoạt động thực tiễn xây dựng chính trị - tinh thần của Bộ đội PK-KQ; cung cấp những luận cứ khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chiến lược của Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tham mưu và hoạch định chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng Quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến của Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng, bổ sung, hoàn thiện đề tài, báo cáo về Bộ Quốc phòng để xem xét công nhận kết quả nghiên cứu, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn và biên soạn tài liệu huấn luyện.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website