20 giờ:14 phút Thứ sáu, ngày 19 tháng 3 , 2021

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2021)

Xung kích, sáng tạo, xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Cách đây tròn 90 năm, trong khí thế sục sôi cách mạng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên. Những quyết định quan trọng của Hội nghị đánh dấu sự ra đời của Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, đội quân xung kích cách mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Xung kích, sáng tạo, xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Cán bộ, chiến sĩ  Sư đoàn 375 tham gia cùng nhân dân làm đường giao thông
tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Ảnh:
CTV

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hăng hái xung phong đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta viết nên những trang vàng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, làm nên một thời đại oanh liệt - Thời đại Hồ Chí Minh.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thời cơ, thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho tuổi trẻ đất nước trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. Trong đó, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, Quân chủng PK-KQ được xác định tiến thẳng lên hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chính vì vậy, việc nâng cao sức mạnh và khả năng chiến đấu của Quân chủng là rất cần thiết, mà số đông làm nhiệm vụ trực tiếp SSCĐ và chiến đấu lại chính là ĐVTN.

Cùng với tuổi trẻ trong cả nước và toàn quân, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân chủng những năm gần đây đã có những bước tiến bộ trưởng thành vượt bậc. Tổ chức Đoàn các cấp thường xuyên được củng cố, giữ vững được nền nếp, chế độ hoạt động, có nhiều đổi mới trong nội dung, hình thức giáo dục tập hợp thanh niên. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, trọng tâm là thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Phong trào “Thanh niên Quân chủng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; các tổ chức Đoàn đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Ngôi nhà 100 đồng”… Nhiều phong trào và mô hình mới, sáng tạo được đông đảo ĐVTN hưởng ứng tham gia. Tiềm năng to lớn của tuổi trẻ được khẳng định trong nghiên cứu, làm chủ khoa học kỹ thuật, có khả năng vươn tới những đỉnh cao của kỹ thuật quân sự hiện đại. Hoạt động phối hợp kết nghĩa được duy trì nền nếp, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn. Có thể khẳng định, tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ đã thể hiện sự vững vàng về chính trị, có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và khu vực, cùng những tác động của mặt trái xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch, hơn lúc nào hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, ĐVTN cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chương trình hành động của Quân chủng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; nhận thức đúng vai trò, vị trí của thanh niên, công tác thanh niên và chức năng của tổ chức đoàn trong Quân chủng. Đưa công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN lên hàng đầu; xây dựng cho ĐVTN Quân chủng có ý chí, nghị lực và hoài bão lớn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong thời kỳ mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Phát huy vai trò của ĐVTN, quan tâm chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh trong toàn Quân chủng.

Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Quân chủng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, không ngừng nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp kết nghĩa trên địa bàn đóng quân nhằm giáo dục, rèn luyện thanh niên, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai và tổ chức thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 25, BCH Trung ương Đảng khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH,HĐH”.  Đó vừa là điều kiện, vừa là cơ hội tốt để tuổi trẻ Quân chủng tăng cường rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên giành những thành tích, kết quả cao hơn trong quá trình rèn luyện, học tập và công tác. Qua đó, viết tiếp những trang sử trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tá MAI XUÂN ANH
Trưởng Phòng Công tác Quần chúng Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website