15 giờ:55 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 4 , 2021

Trung đoàn 294 phát huy nội lực bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Trong những năm qua, ngành Kỹ thuật Trung đoàn 294, Sư đoàn 367 đã phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) cho các nhiệm vụ.

Trung đoàn 294 phát huy nội lực bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ
Bảo quản VKTBKT ở Trạm Ra đa 23.

Thượng tá Nguyễn Đình Huyền - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 294, cho biết: “Những năm gần đây, đơn vị được trang bị thêm nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, cải tiến. Việc khai thác làm chủ cũng như công tác BĐKT cho các loại VKTBKT mới, cải tiến đặt ra yêu cầu rất cao. Bên cạnh đó, đơn vị vẫn tiếp tục khai thác, sử dụng nhiều loại VKTBKT đã qua nhiều năm sử dụng, tính đồng bộ hạn chế, vật tư linh kiện thay thế khan hiếm; các trạm ra đa đóng quân cách xa Trung đoàn và các nhà máy, công tác bảo đảm vật tư, hỗ trợ khắc phục sự cố khí tài gặp nhiều khó khăn... Thực tế đó đặt ra yêu cầu ngành Kỹ thuật Trung đoàn phải phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, nhất là của đội ngũ làm công tác kỹ thuật ở các trạm ra đa, bảo đảm cho VKTBKT của đơn vị luôn SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT được giao”.

Được biết, những năm qua, Trung đoàn đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy nội lực trong công tác BĐKT. Trước hết, đơn vị tập trung phát huy nhân tố con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật có tinh thần trách nhiệm, kiến thức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Để làm được điều đó, Trung đoàn tập trung làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50, từ đó nâng cao trách nhiệm, khơi dậy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ BĐKT. Cùng với đó, Trung đoàn không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị. Hệ thống văn kiện, vật chất, phương tiện huấn luyện của đơn vị được củng cố, cập nhật thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin, các thiết bị nghe, nhìn để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Hằng năm, Trung đoàn tự tổ chức các lớp tập huấn, cử cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn về BĐKT cho VKTBKT mới, cải tiến do cấp trên tổ chức. Để phát huy tinh thần tự lực trong BĐKT của các trạm ra đa, Trung đoàn chỉ đạo các trạm thành lập tổ kỹ thuật để nâng cao chất lượng tự sửa chữa, tổ chức huấn luyện; đôn đốc, kiểm tra nội dung tự học, tự huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, kỹ thuật viên.

Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch công tác; thực hiện xây dựng chính quy ngành; công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT cũng được đơn vị coi trọng. Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thuấn - Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn, trong những năm qua, Trung đoàn luôn bảo đảm trang bị đúng, đủ theo biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Nền nếp thực hiện ngày Kỹ thuật, định kỳ VKTBKT ở các trạm ra đa được duy trì thường xuyên, có hiệu quả; chế độ kiểm tra, rút kinh nghiệm công tác kỹ thuật có chuyển biến rõ nét. Cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về ngày Kỹ thuật, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT được nâng lên, tính ổn định của khí tài luôn được duy trì tốt. Công tác sửa chữa VKTBKT được đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả, đơn vị tự sửa chữa hầu hết các pan hỏng hóc, bảo đảm khí tài luôn SSCĐ. Riêng năm 2020 và quý 1 năm 2021, toàn Trung đoàn đã tiến hành bảo quản định kỳ tuần hơn 1140 lượt, bảo quản tháng hơn 320 lượt, bảo dưỡng 1 cho hơn 360 lần xe và trạm nguồn điện, bảo dưỡng 2 cho gần 120 lần xe và trạm nguồn điện; sửa chữa nhỏ gần 260 lần cho ra đa, xe -máy... Cùng với đó, Trung đoàn đã từng bước đầu tư củng cố, xây dựng cơ sở kỹ thuật, tạo điều kiện để nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa tại trạm, xưởng và bảo quản, cất giữ VKTBKT tại đơn vị.

Kết quả đạt được trong những năm qua, cùng với tinh thần phát huy nội lực trong BĐKT là nền tảng vững chắc để ngành Kỹ thuật Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website