10 giờ:1 phút Thứ ba, ngày 20 tháng 4 , 2021

Các cơ quan, đơn vị phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 20-4, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) và các đơn vị trong Quân chủng đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Cục Chính trị: Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, chủ trì Lễ phát động.

Đợt thi đua diễn ra trong 30 ngày (từ ngày 23-4 đến hết ngày 25-5-2021). Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung vào việc xây dựng phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp bầu cử; phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, mẫu mực trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ công tác bầu cử bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn tiết kiệm; đồng thời thực hiện tốt các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Thông qua hoạt động thi đua làm cho mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cục Chính trị có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, qua đó xây dựng động cơ, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào tham gia xây dựng cơ quan lập pháp, chính quyền Nhà nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cơ quan, đơn vị phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát động thi đua.
Các cơ quan, đơn vị phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thủ trưởng Cục Chính trị chụp ảnh với đại diện các phòng, ban tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp về cuộc bầu cử đại ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá cuộc bầu cử. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo mọi quân nhân được thực hiện quyền làm chủ của công dân trong ngày hội lớn của đất nước; tổ chức luyện tập và duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử. (THÁI SƠN).

Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363): Ðợt thi đua có chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. Thông qua hoạt động thi đua nhằm giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống cách mạng của dân tộc; nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao tính tích cực, tự giác, mẫu mực trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm chống phá cuộc bầu cử.

Để thực hiện tốt các nội dung thi đua, Trung đoàn 213 xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên về bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là nâng cao tinh thần cảnh giác SSCĐ cao; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bầu cử; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử bảo đảm 100% quân số. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện. (THANH TRÂM)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website