19 giờ:25 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 5 , 2021

Đảng ủy Sư đoàn 375 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày (4 và 5-5), Đảng ủy Sư đoàn 375 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan Sư đoàn. Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 375 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375, chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 375 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày, Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 và  phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021- 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2021- 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cơ quan Sư đoàn 375 nắm vững những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động, làm cơ sở để triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

Vì điều kiện ảnh hưởng dịch COVID-19 nên các cơ quan, đơn vị còn lại của Sư đoàn 375 sẽ hoàn thành việc học tập trước ngày 15-5 và tổ chức theo điều kiện học nhỏ lẻ, giãn cách, thực hiện tốt quy định “5K” của Bộ Y tế.

Tin, ảnh: DUY ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website