8 giờ:10 phút Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 , 2021

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Bài 2: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Những năm qua, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn lấy công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm khâu đột phá, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật (CB, NVCMKT) các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Bài 2: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
Phi công Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 trao đổi kinh nghiệm trước ban bay.
Ảnh: HOÀNG CÔN
G

Quân chủng hiện đại phải có con người hiện đại

Trong bài viết “Quân chủng PK-KQ nỗ lực thực hiện các khâu đột phá để tiến thẳng lên hiện đại” đăng trên Báo Quân đội nhân dân ngày 18-7-2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng, nhấn mạnh: Để xây dựng Quân chủng PK-KQ hiện đại phải có con người hiện đại. Do vậy, Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác GD-ĐT, công tác bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân chủng. Kết hợp chặt chẽ đào tạo trong nước với gửi đi đào tạo tại các nước có quan hệ truyền thống trong đào tạo phi công quân sự, sĩ quan chỉ huy tham mưu, kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật và bác sĩ hàng không. Huấn luyện nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, đáp ứng tốt yêu cầu làm chủ VKTBKT mới, cải tiến và từng bước đáp ứng điều kiện làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế về quân sự, quốc phòng. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại và liên thông; triển khai xây dựng nhà trường thông minh tiếp cận cuộc CMCN 4.0 và hợp tác quốc tế trong công tác GD-ĐT. Nghiên cứu xây dựng thế trận, cách đánh của Bộ đội PK-KQ với các đối tượng tác chiến trong chiến tranh công nghệ cao, coi trọng giải quyết mối quan hệ giữa con người và VKTBKT. Tích cực nghiên cứu, đề xuất và tham gia vào các chương trình KH&CN của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Theo đó, để xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết cần xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ CB, NVCMKT có trình độ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng cả trước mắt và lâu dài. Mặt khác, cần phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện nâng cao trình độ ứng dụng chiến đấu, sử dụng các loại vũ khí, trang bị; tập trung huấn luyện chuyển loại, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến. Các học viện, nhà trường trong Quân chủng tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo, công tác thực hành cho các đối tượng phù hợp với sự phát triển của thực tiễn.

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTW, BQP; các cơ quan chức năng của Quân chủng đã tích cực tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Quân chủng luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc công tác cán bộ và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng hiện nay; đồng thời, bảo đảm tính khoa học, khả thi, có lộ trình, bước đi thích hợp; gắn quy hoạch chung với quy hoạch cụ thể của từng ngành, từng đơn vị; có dự báo chiến lược, đón trước sự phát triển, chủ động chuẩn bị cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặt khác, các đơn vị trong Quân chủng, nhất là các đơn vị được trang bị các loại VKTBKT mới, hiện đại; các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; các nhà máy, kho bảo quản, sửa chữa VKTBKT... thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện có, xác định nhu cầu về số lượng, quy mô nguồn nhân lực của đơn vị, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ CB, NVCMKT...

Hằng năm, thực hiện chỉ tiêu đào tạo được Bộ Quốc phòng giao, Quân chủng PK-KQ đã chủ động liên hệ với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội và ở nước ngoài, đề nghị Bộ Quốc phòng mở rộng việc đào tạo, bồi dưỡng CB, NVCMKT, như: Chuyển cấp kỹ sư hàng không; chuyển loại chính trị; liên kết đào tạo kỹ sư khí tượng, phòng cháy, chữa cháy; chuyển loại sĩ quan dù; sĩ quan quản lý, điều hành bay; thực tập sinh ở nước ngoài… Đồng thời, đề xuất với Bộ Quốc phòng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các chuyên ngành VKTBKT mới; đào tạo phi công quân sự cơ bản ngay từ đầu ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ VKTBKT mới… Để công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Quân chủng đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình đào tạo, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo chức vụ, cương vị là chính, coi trọng năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ; kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại đơn vị, đào tạo dài hạn với bổ túc ngắn hạn; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; cán bộ có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ khoa học, kỹ thuật giỏi bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường; động viên cán bộ tự học tập, rèn luyện… Nhờ vậy, đội ngũ CB, NVCMKT các cấp trong Quân chủng hiện nay có nhiều lớp kế cận, kế tiếp, bổ sung vững chắc cho nhau về kiến thức cơ bản, kinh nghiệm trong huấn luyện chiến đấu, quản lý và sử dụng các loại VKTB, bảo đảm yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Việc quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp mà đồng thời là trách nhiệm của mọi tổ chức và của chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Căn cứ tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường và chức trách, nhiệm vụ của từng loại hình nhân lực mà cấp ủy các cấp xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ CB, NVCMKT cho phù hợp, đáp ứng tốt nhất cho nhiệm vụ được giao.

>>> Bài 3: Huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật

NGUYỄN THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website