16 giờ:2 phút Thứ ba, ngày 2 tháng 11 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới; công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2021

Chiều 2-11, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS); Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (DSGĐ&TE); Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới (VSTBPN&BĐG) Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới; công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2021
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, thông tư, hướng dẫn của trên về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng được mở rộng; công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy có sự đổi mới về phương pháp, tác phong công tác, duy trì nghiêm nền nếp đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết dứt điểm các vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng có trách nhiệm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác VSTBPN nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng và cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Năm 2021, Ban VSTBPN đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội phụ nữ cơ sở và Đại hội đại biểu phụ nữ Quân chủng lần thứ VI (2021-2026); quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được bảo đảm; qua đó đã động viên chị em phụ nữ tích cực công tác, lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổ chức bộ máy DS, GĐ&TE các cấp thường xuyên được kiện toàn và duy trì hoạt động có nền nếp; các chỉ thị, nghị quyết và văn bản hướng dẫn của trên đều được triển khai kịp thời. Các đơn vị có sự phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, các tổ chức quần chúng trong thực hiện tốt công tác giáo dục, truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích về gia đình và trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, quản lý và sử dụng các quỹ bảo trợ trẻ em đúng quy chế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất xác định, để thực hiện tốt các mặt công tác trên, thời gian tới, các cấp trong  Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện QCDCCS, VSTBPN&BĐG, hoạt động DS, GĐ&TE. Các cơ quan, đơn vị gắn việc xây dựng và thực hiện QCDCCS với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch hành động VSTBPN&BĐG trong Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2021-2026; đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục thực hiện các kế hoạch hành động thực hiện các chương trình, chiến lược về DS, GĐ&TE đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; quan tâm hỗ trợ trẻ em phẫu thuật tim, con liệt sĩ, trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, quyên góp, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022 đúng quy chế…

Tin, ảnh: TRẦN LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website