13 giờ:23 phút Thứ tư, ngày 1 tháng 12 , 2021

Các tổ chức Đoàn phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội

Ngày 29-11, các tổ chức Đoàn trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội (8-2-1952/8-2-2022).

Đoàn cơ sở Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363): Dự lễ phát động thi đua có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng Quân chủng PK-KQ và đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Đoàn cơ sở Trung đoàn 213.

Các tổ chức đoàn trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội
Thượng tá Nguyễn Huy Trung - Chính ủy Trung đoàn 213 phát biểu tại Lễ phát động thi đua.

Các tổ chức đoàn trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội
Các tổ chức Đoàn ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” diễn ra trong thời gian hơn 2 tháng (từ 1-12-2021 đến 8-2-2022). Trong đó, các tổ chức Đoàn tập trung thực hiện: "Ba nhất, một công trình” (thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị nghiêm nhất; triển khai công tác thanh niên năm 2022 và chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp đạt kết quả tốt nhất; Đoàn cơ sở và mỗi liên chi đoàn xây dựng một công trình thiết thực, hiệu quả phục vụ sinh hoạt của bộ đội).

Cùng với đó, Đoàn cơ sở Trung đoàn 213 phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống Thanh niên Quân đội, Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 363 và Trung đoàn 213; đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Tư lệnh Quân chủng, Sư đoàn trưởng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2021), các hoạt động “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”; làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch.l; phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN không vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội và vi phạm an toàn giao thông; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động... (THÁI SƠN)

Đoàn cơ sở Trung đoàn 274 (Sư đoàn 377): Trong “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” (từ ngày 1-12-2021 đến ngày 8-2-2022); cán bộ, ĐVTN Đoàn cơ sở Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 tập trung thực hiện “3 nhất”, “1 xung kích”. Đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc về truyền thống, những thành tích, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, ĐVTN qua các thời kỳ cách mạng; tạo động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức đoàn trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội
Các tổ chức đoàn ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức Đoàn thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 274 đã ký kết giao ước thi đua; khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung của đợt thi đua cao điểm. (ANH TRUNG)

Đoàn cơ sở Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363): Trong thời gian thi đua, cán bộ, ĐVTN trong đơn vị tập trung thực hiện “3 nhất”, “1 công trình” (thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị nghiêm nhất; triển khai công tác Thanh niên năm 2022 và chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp đạt kết quả tốt nhất. Đoàn cơ sở và mỗi chi đoàn xây dựng 1 công trình thiết thực, hiệu quả phục vụ sinh hoạt của bộ đội).

Với các chỉ tiêu chính: 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, ĐVTN chấp hành nghiêm túc nền nếp, chế độ SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, nhất là trong dịp lễ, Tết; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2022; 100% cán bộ, ĐVTN không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định an toàn giao thông...

Thông qua hoạt động thi đua làm cho mỗi cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc truyền thống, những thành tích, sự cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, ĐVTN qua các thời kỳ cách mạng, qua đó khơi dậy niềm tự hào, xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. (VŨ KHUÊ)

Đoàn cơ sở Trung đoàn 280 (Sư đoàn 361): Trong thời gian thi đua (từ ngày 1-12-2021 đến 8-2-2022), Đoàn cơ sở Trung đoàn tập trung thực hiện "2 nhất" (chính trị, tư tưởng, ý thức sẵn sàng chiến đấu tốt nhất; hoàn thành nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất); "2 không" (không vi phạm pháp luật, kỷ luật; không hút thuốc lá, thuốc lào và các chất gây nghiện); "1 công trình, phần việc" (100% các tổ chức đoàn thường xuyên củng cố, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn cây thanh niên).

Các tổ chức Đoàn phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội
Đại diện các tổ chức Đoàn thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 280 ký kết giao ước thi đua.

Các tổ chức Đoàn phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội
Tiết mục văn nghệ của cán bộ, ĐVTN tại buổi lễ.

Trong đó, Đoàn cơ sở xác định các chỉ tiêu: 100% tổ chức Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, những tấm gương cán bộ, ĐVTN tiêu biểu qua các thời kỳ; xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu các dịp lễ, tết và các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Các tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động giao lưu, phối hợp kết nghĩa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị.

Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức Đoàn thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 280 đã ký kết giao ước thi đua; thể hiện quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung của đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. (ÁNH TUYẾT)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website