13 giờ:39 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 12 , 2021

Hiệu quả từ đổi mới công tác huấn luyện ở Sư đoàn 370

Năm 2021, Sư đoàn 370 đã có sự đổi mới trong công tác huấn luyện, nhờ đó chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay (HLB, BĐATB) không ngừng được nâng lên. Kết quả này đã trực tiếp góp phần để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả từ đổi mới công tác huấn luyện ở Sư đoàn 370
Cán bộ, nhân viên kỹ thuật hàng không Trung đoàn 935 làm công tác chuẩn bị kỹ thuật trước ngày bay.

Theo Đại tá Trần Mạnh Cường - Sư đoàn trưởng, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là HLB và BĐATB, năm 2021, Sư đoàn đã chủ động, tích cực đổi mới công tác huấn luyện, tập trung vào 4 nội dung cơ bản đó là: Đổi mới tư duy, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện; đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới về nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và đổi mới về công tác bảo đảm huấn luyện.

Đổi mới tư duy, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện được xem là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện trong toàn Sư đoàn. Thực hiện nội dung này, Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, làm cho 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, vị trí, vai trò của công tác huấn luyện; xác định HLB, BĐATB là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời bình, là trách nhiệm của các cấp, ngành và mọi quân nhân.

Đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được thực hiện chặt chẽ, thống nhất và xuyên suốt theo phân cấp. Chỉ huy đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp mình và cấp trên về công tác chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện. Hệ thống văn kiện huấn luyện được triển khai đầy đủ; nền nếp, chế độ lập và phê duyệt kế hoạch được duy trì nghiêm túc; thực hiện tốt chế độ kiểm tra theo phân cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành huấn luyện, nhất là khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống VQ tại các sở chỉ huy.

Đổi mới về nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện là nội dung được Sư đoàn hết sức chú trọng, coi đây là nội dung cơ bản, quyết định đến chất lượng huấn luyện. Trên cơ sở quán triệt thực hiện đúng phương châm và tư tưởng chỉ đạo trong huấn luyện, Sư đoàn coi trọng tổ chức huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, xác định huấn luyện cán bộ là khâu then chốt; tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nội dung huấn luyện theo kế hoạch năm đối với HLB. Chủ động xây dựng kế hoạch đưa phi công đến đơn vị bạn để huấn luyện các nội dung đơn vị chưa đủ điều kiện huấn luyện; tổ chức thực hiện một số khoa mục mới, đặc thù như: Huấn luyện trực thăng hạ, cất cánh trên đảo, trên nhà giàn, trên tàu, bay treo cấp cứu trên biển, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng… Đối với Trung đoàn 935, lấy lực lượng phi công Su-30MK2 đã bay nâng cao với chuyên gia Nga để tạo nguồn giáo viên huấn luyện, nâng cao trình độ cho phi công trong đơn vị. Đối với huấn luyện mặt đất, đơn vị chủ động đưa các nội dung khí tài mới vào huấn luyện.

 Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giờ bay của động cơ không cao, Sư đoàn chỉ đạo HLB với cường độ vừa và nhỏ; giao nhiệm vụ bay theo phân cấp; tăng thời gian chuẩn bị bay; kết hợp nhiều khoa mục trên cùng một chuyến bay và tổ chức nhiều ban bay buồng tập. Đơn vị cũng quán triệt thực hiện huấn luyện mặt đất theo đội hình cấp trung đội, tiểu đội và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

 Đổi mới về công tác bảo đảm huấn luyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tổ chức thực hành huấn luyện. Công tác tổ chức lập kế hoạch, quản lý và tổ chức bảo đảm huấn luyện của Sư đoàn trong năm chú trọng vào việc chấp hành đúng các chế độ, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của trên. Sư đoàn cũng thực hiện quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và triển khai thực hiện đúng quy định. Công tác lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí huấn luyện đúng quy định, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp; thực hiện tốt công tác bảo đảm bom, đạn, thuốc nổ, xăng dầu, vật chất và tài liệu huấn luyện. Sư đoàn cũng thường xuyên nghiên cứu, biên soạn, bổ sung tài liệu, giáo án, giáo trình để phù hợp với trình độ của bộ đội và đặc điểm huấn luyện thực tế của đơn vị; tích cực cải tiến các trang thiết bị, vật chất huấn luyện.

Việc đổi mới đồng bộ công tác huấn luyện đã mang lại kết quả toàn diện, chất lượng HLB, BĐATB được nâng lên; công tác huấn luyện đào tạo, chuyển loại phi công; đào tạo giáo viên, đội trưởng, chỉ huy bay… của Sư đoàn đạt kết quả cao. Tính đến nay, Sư đoàn đã tổ chức được 244 ban bay với 5100 lần chuyến, bảo đảm an toàn tuyệt đối (đạt 83,8% kế hoạch năm). Trong năm, Sư đoàn cũng hoàn thành đào tạo 2 phi công từ L-39 lên Su-30, 2 phi công từ L-39 lên Su-22, 3 phi công đào tạo chuyển loại trực thăng; đào tạo được 22 giáo viên khoa mục, giáo viên ngày và đêm, 5 đội trưởng, 16 chỉ huy bay các cấp… Những kết quả đạt được trong huấn luyện đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website