9 giờ:6 phút Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 , 2023

Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Bài 2: Khơi dậy lòng yêu nước, nâng cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

Yêu nước là giá trị văn hóa gắn liền với dân tộc Việt Nam, là yếu tố cơ bản hình thành dân tộc, là linh hồn của dân tộc. Lòng yêu nước hướng cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng đến những giá trị tốt đẹp, thôi thúc ý chí, khát vọng vươn lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bài 2: Khơi dậy lòng yêu nước, nâng cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc
Giáo dục truyền thống đơn vị cho CSM tại Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361.

Khơi dậy lòng yêu nước

Trao đổi về công tác giáo dục truyền thống của Đảng, Quân đội và Quân chủng, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cho biết: “Suốt chiều dài lịch sử, Quân chủng PK-KQ luôn coi trọng việc bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, chiến sĩ những giá trị và truyền thống văn hóa tiêu biểu của dân tộc và Quân đội. Trong đó, tăng cường giáo dục cho bộ đội về truyền thống lịch sử của dân tộc, Quân đội, Quân chủng và đơn vị. Từ đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước, kiên cường, bất khuất, bền bỉ đánh đuổi giặc ngoại xâm, cứu nước của ông cha trong lịch sử”. Cũng theo Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã đẩy mạnh việc giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, Quân đội và Quân chủng; trong đó chú trọng giáo dục bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; về đạo đức, lối sống; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; làm cho bộ đội có nhận thức sâu sắc về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tập trung giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý chí quyết tâm chiến đấu, phát huy sức mạnh chính trị tinh thần, gắn chặt với việc học tập, nghiên cứu, huấn luyện để bộ đội nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật của các loại VKTBKT, tin tưởng vào VKTB hiện có, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đối với Sư đoàn 375, cùng với việc giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, Quân đội, Quân chủng và đơn vị thông qua chương trình học chính trị tập trung, tùy vào điều kiện cụ thể mà từng cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, áp phích, lồng ghép nội dung giáo dục lòng yêu nước với các hoạt động kỷ niệm truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử về Đảng, đất nước, Quân đội; đồng thời phát huy tốt các loại hình tuyên truyền như báo cáo viên, kể chuyện truyền thống, diễn đàn, tọa đàm, tham quan di tích lịch sử văn hóa cách mạng… Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 375 khẳng định: “Nhờ thực hiện đồng bộ, linh hoạt các hình thức tuyên truyền, giáo dục đã góp phần hun đúc, bồi đắp tinh thần yêu nước gắn liền với yêu chế độ XHCN, thể hiện thông qua việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Chia sẻ về kinh nghiệm giáo dục truyền thống cho chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, Trung tá Trần Tiến Thành - Chính trị viên Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26  cho rằng: “Để bộ đội dễ hiểu, dễ tiếp thu về truyền thống lịch sử, cán bộ đơn vị đã chủ động tìm hiểu, bổ sung kiến thức về lịch sử, kết hợp với giới thiệu tư liệu, hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh và nhà truyền thống Lữ đoàn, từ đó giúp chiến sĩ hiểu biết lịch sử, truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khẳng định niềm vinh dự là người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam”.

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo chỉ huy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân chủng đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm cao khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT được giao. Để thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Sư đoàn 377 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, quản lý, bảo vệ vùng trời các tỉnh Nam Trung bộ và Quần đảo Trường Sa trong mọi tình huống. Trung tá Trương Công Pháp - Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn 377 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 377 luôn coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Sư đoàn yêu cầu các đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa quán triệt, giáo dục thường xuyên với giáo dục chính trị cơ bản, lồng ghép với các hoạt động của đơn vị, nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ khi được thực hiện nhiệm vụ trong một đơn vị có bề dày truyền thống. Từ đó, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, niềm tin vững chắc vào vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng GD, ĐT và NCKH; tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo sát với thực tiễn SSCĐ, phát huy tính chủ động của người học. Đại tá Đỗ Ngọc Thành - Chủ nhiệm Chính trị Học viện PK-KQ cho rằng: “Trước những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên, QNCN, VCQP, HSQ-BS phải đề cao trách nhiệm trong dạy - học, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết khắc phục khó khăn, tích cực, sáng tạo trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt, góp phần xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

Việc khơi dậy, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của quân nhân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là giá đỡ, bệ phóng giúp mỗi quân nhân vượt qua những khó khăn và thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

>>> Bài 3: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân nhân

NGUYỄN THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website