14 giờ:55 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 , 2022

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong những năm qua, Sư đoàn 377 đã có nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Đại tá Hàn Anh Truyền - Chính ủy Sư đoàn 377 trao đổi tại Toạ đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, chủ động, sáng tạo”.

Đại tá Hàn Anh Truyền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy đã có nhiều chủ trương, biện pháp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ với quan điểm: “Rèn cán rồi mới luyện binh”, “Rèn mình như rèn chiến sĩ”. Hiện nay tại Sư đoàn, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ đa số đều được đào tạo cơ bản, tích lũy bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm qua thực tiễn công tác nên đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị; qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, Sư đoàn thường xuyên rà soát, nắm rõ lập trường tư tưởng, thái độ chính trị, động cơ phấn đấu, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của cán bộ để có hướng giải quyết phù hợp; đồng thời, thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội, kịp thời có giải pháp cụ thể để giúp đỡ, động viên những cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp cán bộ trẻ an tâm, gắn bó, yêu mến đơn vị.

Xác định việc nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi đây là biện pháp thường xuyên, liên tục, toàn diện tất cả các mặt, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Trước hết, trong xét nguồn đề nghị đào tạo, ngoài bảo đảm các tiêu chí theo quy định, Sư đoàn xác định rõ nguyện vọng, sở trường, khả năng phát triển, hướng sử dụng sau đào tạo để lựa chọn, cử cán bộ đi học, chú trọng lựa chọn các cán bộ trẻ, có năng lực và khả năng phát triển lâu dài. Từ năm 2020 đến nay, Sư đoàn đã xét, lựa chọn, đề nghị cấp trên cho hơn 30 cán bộ quân sự đi học chuyển loại cán bộ chính trị, góp phần khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chính trị trong Sư đoàn.

Trong công tác bồi dưỡng cán bộ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đã kết hợp nhiều hình thức, phương pháp bồi dưỡng như: Cử đi học, mở lớp tập huấn, hội thi, hội thao, bỗi dưỡng tại chỗ với phương châm cấp trên bồi dưỡng cấp dưới... Cùng với đó, động viên, khuyến khích tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ. Nhiều cán bộ trẻ ở các đơn vị là “hạt nhân sáng tạo”, có nhiều sáng kiến, cải tiến mới, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Sư đoàn 377 đã từng bước gắn với quy hoạch cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Phần lớn cán bộ được quy hoạch đều là cán bộ trẻ bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, có đủ uy tín, phẩm chất, năng lực, giàu nhiệt huyết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nguồn kế cận cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn nhấn mạnh: Những năm qua, công tác luân chuyển cán bộ trẻ về rèn luyện, thử thách tại đơn vị cơ sở luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn quan tâm thực hiện tốt, đã góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận vững chắc. Từ năm 2020 đến nay, Sư đoàn đã điều động, đề bạt, bổ nhiệm nhiều lượt cán bộ trẻ giữ các chức danh cán bộ chủ trì đơn vị. Nhờ những chủ trương và biện pháp phù hợp, đội ngũ cán bộ trẻ của Sư đoàn có bước phát triển vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Năm 2021, trên 91% cán bộ trẻ hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; độ tuổi chênh lệch giữa lớp kế cận với lớp kế tiếp trung bình từ 3 đến 5 tuổi. Kết quả đó, là tiền đề quan trọng để xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC KÍNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website