13 giờ:4 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 8 , 2022

Đổi mới công tác đào tạo, đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị

Trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao của sự nghiệp quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc, Quân chủng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiến thẳng lên hiện đại. Đồng thời, nhằm hiện thực hóa phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện PK-KQ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới công tác đào tạo, đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị
Giờ học tập thực hành của học viên chuyên ngành Pháo phòng không, Học viện PK-KQ.

Theo đó, Học viện tập trung đổi mới nội dung lý thuyết và thực hành, trong đó tăng thời lượng huấn luyện thực hành, coi trọng năng lực tổ chức thực tiễn, nhất là trình độ chỉ huy, quản lý, tổ chức huấn luyện, SSCĐ theo từng cấp đào tạo; thường xuyên đưa học viên đi thực tế tại các đơn vị có vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Đồng thời, Học viện đã xây dựng, triển khai điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, cựu học viên và tham khảo ý kiến của các đơn vị để bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục, bảo đảm sát với thực tiễn huấn luyện, chiến đấu của đơn vị. Thực hiện chủ trương trên, trong diễn tập cuối khóa năm 2022, Học viện PK-KQ đã đổi mới hình thức diễn tập từ diễn tập độc lập từng loại khí tài trong mỗi cuộc diễn tập thành diễn tập cụm phòng không có bắn đạn thật để tăng tính thực tế, nâng cao năng lực chiến đấu, ý thức chiến thuật, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, trình độ chỉ huy cho học viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện PK-KQ luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa; tích cực đổi mới quy trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý theo 5 tiêu chí về học hàm, học vị; kết hợp giữa đào tạo tại chỗ và liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo khác; tổ chức cho giảng viên đi học chuyển loại vũ khí, khí tài mới, tham dự các khóa học trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, thực hiện gắn nhà trường với đơn vị. Ngoài ra, Học viện đã làm tốt công tác rà soát, sửa đổi cơ chế đánh giá hiệu quả công tác của giảng viên về định mức giảng dạy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), thủ tục xét công nhận các chức danh giảng viên. Qua đó, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý từng bước được nâng lên. Hiện nay, 100% giảng viên, cán bộ của học viện có trình độ đại học trở lên; đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học đạt gần 84%, trong đó có 10% là tiến sĩ.

Học viện PK-KQ là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực PK-KQ. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư của trên, học viện luôn phát huy tinh thần tự lực tự cường, Học viện đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng, củng cố thao trường, bãi tập; biên soạn, nâng cấp giáo trình, tài liệu; tích cực, chủ động nghiên cứu công nghệ mô phỏng, phần mềm dạy học. Từ năm 2019 đến nay, Học viện đã tiến hành cải tạo hệ thống giảng đường, xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng; xây dựng 75 phòng học phổ thông, 77 phòng học chuyên dùng hiện đại; hệ thống giảng đường, trận địa, bãi tập được bố trí liên hoàn, phục vụ tốt cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và NCKH; gắn giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên, tiếp cận công nghệ vũ khí trang bị, khí tài mới, cải tiến. Những năm qua, Học viện có hơn 100 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có một đề tài cấp Bộ Quốc phòng, nhiều sáng kiến, đề tài được tặng Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội.

Với những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, bám sát thực tiễn, chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện không ngừng được nâng lên. Hằng năm, học viên tốt nghiệp ra trường có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi; đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ ở các đơn vị trong và ngoài Quân chủng. Với thành tích và kết quả nổi bật trong những năm qua, Học viện PK-KQ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020; năm 2021, Học viện được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì “Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu Phong trào Thi đua quyết thắng của toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thiếu tướng BÙI ĐỨC THÀNH - Chính ủy Học viện PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website