15 giờ:11 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 3 , 2023

Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 17-3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và sơ kết hơn 1 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đôi nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371). Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và sơ kết hơn 1 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027”
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Báo cáo trung tâm của Hội nghị đã nêu bật những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 1 năm thực hiện Đề án 1371. Theo đó, toàn quân đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác PBGDPL, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, quán triệt, phổ biến Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đến các đối tượng liên quan. Đặc biệt là hoạt động hướng dẫn chỉ đạo những vấn đề mới, nóng, được dư luận xã hội quan tâm. Nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua, khen thưởng trong PBGDPL được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành lập ở cấp Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị các cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng trong những năm qua đã phát huy tốt vị trí, vai trò của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp tham mưu, tư vấn, giúp cấp ủy, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác PBGDPL; công tác tham mưu, tư vấn, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với đoàn thể, chính quyền địa phương nơi đóng quân làm nhiệm vụ trong công tác PBGDPL cũng được thực hiện hiệu quả hơn, đặc biệt là việc phối hợp, tuyên truyền, PBGDPL cho các cán bộ, nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và đặc thù của Quân đội, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, gắn với nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động trong toàn quân chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật. Nội dụng PBGDPL được lựa chọn phù hợp với những vấn đề thời sự của đất nước, đặc điểm của từng đối tượng, địa bàn, tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quân đội; gắn việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị với việc PBGDPL.

Hình thức PBGDPL cũng được chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa hình thức cho phù hợp với thực tế đơn vị, phù hợp với đặc điểm tâm lý cán bộ, chiến sĩ như: Kết hợp sinh hoạt tư tưởng, học tập chính trị, quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL; sân khấu hóa, lồng ghép với biểu diễn văn hóa, văn nghệ; mô hình “Câu lạc bộ pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”… Các cơ quan báo chí trong Quân đội đã làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời phản ánh hoạt động PBGDPL. Trong 10 năm, đã có 13 Đề án về PBGDPL được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong Quân đội đạt hiệu quả, nhiều đề án đạt hiệu quả cao như các đề án: “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước Liên hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo, hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội, giai đoạn 2017-2021”…

Từ kết quả tuyên truyền, PBGDPL, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn ổn định, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có nhiều chuyển biến tiến bộ; số vụ việc, số quân nhân vi phạm pháp luật và kỷ luật năm sau giảm hơn năm trước, góp phần từng bước nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án 1371 đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 1371 đề ra, xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa. Từ đó, các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, khiếu nại vượt cấp… ở nhiều địa phương đã giảm. Ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, kiềm chế tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng…

Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, rút ra những kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân trong tham gia công tác PBGDPL và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trong thời gian tới.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website