9 giờ:8 phút Thứ hai, ngày 18 tháng 9 , 2023

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 624 trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Trung đoàn 230 xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Năm 2023, Trung đoàn 230 được Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 367 giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL). Quán triệt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL trong toàn đơn vị.

Trung đoàn 230 xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Huấn luyện điều lệnh đội ngũ tại Đại đội 5, Trung đoàn 230.

Thượng tá Vũ Văn Đoàn - Trung đoàn trưởng cho biết: “Ngay sau khi Trung đoàn nhận được Chỉ thị của Sư đoàn trưởng, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên; lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác quán giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Trung đoàn, các chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Từ Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đến các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đã tích cực phát huy dân chủ bàn biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Với phương châm dựa vào sức mình là chính, phát huy trí tuệ, công sức bộ đội và tiềm năng sẵn có để triển khai thực hiện nhiệm vụ; toàn Trung đoàn tập trung hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu công tác xây dựng điểm trên giao; trong đó tập trung duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy và nâng cao chất huấn luyện điều lệnh; bảo đảm việc thực hiện các chế độ công tác, các chế độ ngày, tuần, quy định về quan hệ quân nhân, mang mặc trang phục; tăng cường củng cố, xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý quân nhân, quản lý kỷ luật, bảo đảm đơn vị an toàn trong mọi hoạt động”.

Với tinh thần cố gắng cao, đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng điểm của Trung đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện điều lệnh được xây dựng đầy đủ, khoa học, phù hợp với đối tượng huấn luyện; nền nếp, chế độ huấn luyện điều lệnh được duy trì nghiêm túc, theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; hệ thống trận địa, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện điều lệnh được đơn vị xây dựng, củng cố thống nhất, bảo đảm đủ số lượng, đạt chất lượng. 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác; các quy định mang mặc quân phục; các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần; quy định về đóng quân canh phòng; thuần thục động tác điều lệnh đội ngũ cá nhân, đội ngũ đơn vị từ tiểu đội đến đại đội.

Trong công tác XDCQ, đơn vị tập trung làm chuyển biến rõ nét chính quy về thực hiện các chế độ quy định như: Chế độ công tác của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần; chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác; thực hiện các chế độ sinh hoạt, học tập buổi tối; các quy định về mang mặc trang phục, lễ tiết tác phong quân nhân. Cùng với đó, Trung đoàn tiến hành xây dựng thống nhất, chính quy về doanh trại, nơi ăn, ở, làm việc; củng cố hệ thống biển, bảng, dây, giá theo đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu.

Nhằm phát huy hiệu quả công tác QLKL, đơn vị tập trung làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao kiến thức, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về QLKL; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quân nhân, quản lý vũ khí trang bị; duy trì thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; xử lý đúng thẩm quyền, quy trình các vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra trong đơn vị. Từ đó, công tác QLKL của đơn vị đạt kết quả tốt; tính từ đầu năm đến nay, toàn Trung đoàn không để xảy ra vụ vệc vi phạm kỷ luật phải xử lý, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Những kết quả đạt được, những cách làm hiệu quả và kinh nghiệm rút ra trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL của Trung đoàn 230 được Sư đoàn 367 đánh giá cao và tổ chức cho các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn tham quan, vận dụng thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để Trung đoàn 230 tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện điều lệnh, XDCQ, QLKL, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong năm 2023.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website