11 giờ:12 phút Thứ năm, ngày 30 tháng 11 , 2023

Sư đoàn 375 tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2023

Trong 4 ngày (từ 27 đến 30-11), Sư đoàn 375 đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2023. Tham gia Lớp bồi dưỡng có 39 đảng viên mới và 118 quần chúng ưu tú thuộc các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 375; Công ty ACC 243 (Tổng Công ty ACC) và Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.

Sư đoàn 375 tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2023
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Tại Lớp bồi dưỡng, các đồng chí đối tượng kết nạp Đảng được học tập, nghiên cứu 5 bài lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam biên soạn. Các nội dung học tập này, giúp các đồng chí đối tượng kết nạp Đảng nắm khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đối với các đồng chí đảng viên mới được nghiên cứu 10 bài lý luận chính trị bao gồm những nội dung về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc tổ chức Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới những nội dung cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới nắm chắc những nội dung trong các chuyên đề được giới thiệu; trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, liên hệ thực tiễn có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị; xây dựng lập trường quan điểm, thái độ chính trị, có quyết tâm phấn đấu, rèn luyện vươn lên, cầu tiến bộ, có động cơ phấn đấu thường xuyên, liên tục.

Sư đoàn 375 tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2023
Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chính ủy Sư đoàn 375 trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Kết thúc Lớp bồi dưỡng, Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chính ủy Sư đoàn 375 đã trao Giấy Chứng nhận cho các đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2023.

Tin, ảnh: HOÀNG DŨNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website