16 giờ:21 phút Thứ hai, ngày 25 tháng 12 , 2023

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân chủng PK-KQ

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh việc chuyển đổi số (CĐS) vào công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB), tạo ra những bước đột phá, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Phóng viên Báo PK-KQ đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và CĐS của Quân chủng xung quanh vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân chủng PK-KQ
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí Phó Tư lệnh cho biết việc chuyển đổi số có ý nghĩa như thế nào đối với công tác SSCĐ, QLVT, QLĐHB của Quân chủng?

Thiếu tướng Bùi Đức Hiền: CĐS hiểu theo cách khái quát là quá trình thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc từ môi trường thực sang môi trường số dựa trên các công nghệ số. Quá trình CĐS gồm 3 giai đoạn: Số hóa thông tin, số hóa quy trình, nghiệp vụ và số hóa toàn diện. Trong đó, số hóa thông tin với kết quả là các dữ liệu số chính là bước khởi đầu quan trọng nhất, là trái tim của CĐS.

Quân chủng PK-KQ gồm nhiều đầu mối đơn vị, địa bàn đóng quân rộng khắp cả nước; trang bị nhiều VKTBKT hiện đại, đa dạng về chủng loại, có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin; có sự phối hợp, hiệp đồng nhiều lực lượng. Sở chỉ huy Quân chủng chỉ huy, điều hành trực tiếp đối với các đơn vị chiến đấu trong Quân chủng và chỉ huy điều hành nghiệp vụ đối với các đầu mối đơn vị PKLQ trong toàn quân. Hằng ngày, Quân chủng quản lý, điều hành theo thời gian thực khoảng 4.000-4.500 chuyến bay; theo dõi hàng trăm chuyến bay trinh sát, tuần tiễu, huấn luyện của các nước lân cận. Thông tin, dữ liệu được thu nhận, xử lý từ các trạm ra đa quân sự, trạm ra đa hàng không dân dụng, nguồn ra đa trên vũ khí, khí tài và thông tin từ hàng trăm đài quan sát phòng không, trạm quan sát mắt trong Quân chủng… cần xử lý trong ngày rất lớn, độ phức tạp cao, qua nhiều khâu, nhiều cấp; đòi hỏi xử lý theo thời gian thực, độ chính xác cao, tin cậy và an toàn. Đồng thời dữ liệu cần phải lưu trữ lâu dài, thuận tiện trong việc tra cứu, phục vụ giảng bình, rút kinh nghiệm và nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận tác chiến PK-KQ. Do đó, yêu cầu về việc số hóa, tích hợp chia sẻ, lưu trữ và quản lý dữ liệu theo một hệ thống đồng bộ, liên thông, thống nhất, an toàn, phục vụ các nhiệm vụ của Quân chủng là nhiệm vụ tất yếu, cấp thiết và hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân chủng PK-KQ
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuyển đổi số
và ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở chỉ huy Quân chủng.
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

PV: Thời gian qua, công tác CĐS trong Quân chủng PK-KQ đã được triển khai và đạt được kết quả như thế nào thưa đồng chí Phó Tư lệnh?

Thiếu tướng Bùi Đức Hiền: Quân chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về CĐS; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu của Kế hoạch SSCĐ Bộ Quốc phòng hằng năm; giai đoạn 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về phát triển chính phủ điện tử, CĐS. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, từ năm 2000, Quân chủng đã phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đầu tư và triển khai “Hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời Quốc gia - Giai đoạn 1” (Hệ thống VQ9801). Đây là hệ thống ứng dụng CNTT trong tự động hóa chỉ huy - điều khiển đầu tiên của Quân chủng và Bộ Quốc phòng. Từ năm 2012 đến nay, Quân chủng đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng và triển khai thành công Hệ thống tự động hóa chỉ huy - điều khiển mới (Hệ thống VQ1-M, VQ2-M các giai đoạn). Hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong SSCĐ, QLVT, QLĐHB, bảo đảm kết nối, xử lý, cung cấp thông tin tình báo phòng không kịp thời, an toàn, vững chắc từ Quân chủng đến cấp phân đội; hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ huy, điều hành tác chiến; đồng thời chia sẻ, cung cấp dữ liệu tình báo phòng không quốc gia cho SCH Bộ Quốc phòng và các đơn vị hiệp đồng toàn quân.

Bên cạnh đó, Quân chủng cũng chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai có hiệu quả một số hệ thống phục vụ tự động hóa chỉ huy, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Quân chủng như: Hệ thống SCH tự động hóa (triển khai từ SCH trung đoàn đến SCH Quân chủng); Hệ thống hiện đại hóa xử lý thông tin thông báo, báo động PK-KQ truyền thống (TB-18); Hệ thống phần mềm giao ban SCH Quân chủng; Hệ thống thông tin khí tượng; Hệ thống truyền số liệu Ngành Thông tin; Hệ thống quản lý, tổng hợp, báo cáo ngành kỹ thuật; Hệ thống mô phỏng buồng lái máy bay và các hệ thống CNTT phục vụ lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của Quân chủng: Quản lý, điều hành bay, khí tượng, thông tin, dẫn đường, tác chiến điện tử, giáo dục, đào tạo…

PV: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong thời gian tới, công tác CĐS sẽ được Quân chủng triển khai như thế nào thưa đồng chí?

Thiếu tướng Bùi Đức Hiền: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Quân chủng xác định CĐS là yêu cầu tất yếu và cần thiết. Quân chủng sẽ tập trung xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Quân chủng PK-KQ phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản 2.0, làm cơ sở cho phát triển Chính phủ điện tử và CĐS của Quân chủng; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung Quân chủng được giao theo Đề án Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; được xây dựng kế hoạch số hóa cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số đối với các ngành, nghiệp vụ trong Quân chủng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ QLVT, QLĐHB và tự động hóa chỉ huy như: VQ, TB-18, SCH tự động hóa… Triển khai quản lý tập trung, lưu trữ lâu dài, an toàn, có khả năng liên kết, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quan trọng: Dữ liệu tình báo PK, hoạt động bay hàng không, quân sự, đường bay… nghiên cứu, xây dựng mới một số hệ thống và cơ sở dữ liệu như: Hệ thống quản lý, điều hành và hỗ trợ thực hành diễn tập chỉ huy tham mưu PK-KQ; Hệ thống quản lý nghiệp vụ và hoạt động SCH PK-KQ các cấp… Tiếp tục phát triển, tích hợp và chia sẻ thông tin các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: Nghiên cứu, số hóa quy trình xử lý thông tin, cơ sở dữ liệu về quản lý, vận hành các phương tiện, khí tài bảo đảm cho hoạt động bay quân sự; tích hợp xử lý thông tin, cơ sở dữ liệu về tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, thông tin khí tượng; phát triển, tích hợp và chia sẻ thông tin về tình huống cứu hộ, cứu nạn. Phát triển, tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành, sửa chữa, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật, hậu cần PK, KQ; nghiên cứu chuyên sâu, từng bước làm chủ các hệ thống xử lý thông tin, trang bị, phần mềm và cơ sở dữ liệu tích hợp trong các vũ khí, khí tài công nghệ cao của Quân chủng để chủ động trong công tác bảo đảm kỹ thuật cũng như tích hợp thông tin vũ khí, khí tài mới vào các hệ thống tự động hóa chỉ huy, điều khiển.

ĐỨC LƯU (thực hiện)
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website