17 giờ:9 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 12 , 2016

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19-12, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Dự hội nghị còn có một số đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề: Những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân đội và toàn quân; Một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và tiêu chí tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội; Quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng; Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhấn mạnh, đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, yêu cầu các báo cáo viên và cán bộ tham gia tập huấn cần nêu cao ý thức trách nhiệm; tích cực học tập, tiếp thu các nội dung, làm cơ sở cho công tác tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ và các đối tượng trong cơ quan, đơn vị. Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp trong toàn Quân chủng rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp; thống nhất về nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện ở từng cấp cho cụ thể, sát thực, dễ triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn theo phân cấp bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website