9 giờ:41 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 4 , 2024

Đảng ủy Trung đoàn 920 bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

Từ ngày 30-3 đến 7-4, Đảng ủy Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 13 quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận chính trị cho 21 đồng chí đảng viên mới kết nạp thuộc các chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Trung đoàn. Trung tá Đàm Chí Dũng - Phó Chính ủy Trung đoàn dự và chỉ đạo lớp học.

Đảng ủy Trung đoàn 920 bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú
Trung tá Đàm Chí Dũng - Phó Chính ủy Trung đoàn phát biểu chỉ đạo tại Lớp bồi dưỡng.

Tại các lớp học, các đồng chí học viên sẽ được học tập các chuyên đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Đường lối của Đảng về phát triển Kinh tế - Xã hội; Phát triển văn hóa xã hội...

Ngoài ra, Lớp học còn nghiên cứu một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ đảng viên gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả kiểm tra nhận thức lớp học: 100% đạt khá, giỏi, trong đó hơn 60% giỏi.

Tin, ảnh: CHU HIẾU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website