10 giờ:37 phút Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 , 2016

Cục Chính trị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 29-12, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị và hơn 200 cán bộ, QNCN, CNVCQP trong Cục. Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Cục Chính trị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, chủ trì Hội nghị. 
Cục Chính trị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2016, Cục Chính trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ làm tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng và tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng trong toàn Quân chủng. Các cấp ủy, chi bộ đã đoàn kết thống nhất, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Quân chủng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên. Lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo, hướng dẫn, duy trì thực hiện có hiệu quả CTĐ, CTCT trong SSCĐ, QLVT, QLĐHB và các nhiệm vụ đột xuất khác. Nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật trong nội bộ Cục có nhiều chuyển biến tiến bộ; cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan ổn định về chính trị và an toàn tuyệt đối.

Cục Chính trị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cục Chính trị tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thủ trưởng Cục Chính trị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
đạt thành tích cao trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016.

Năm 2017, Cục Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai toàn diện, đúng trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XIII. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, tham mưu đề xuất tiến hành CTĐ, CTCT trong SSCĐ, QLVT, QLĐHB, huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên. Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đảng ủy Cục xác định: “Nâng cao chất lượng hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”. Xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 Tin, ảnh: HẢI HẠ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website