14 giờ:38 phút Thứ bảy, ngày 7 tháng 1 , 2017

Từ Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972:

Vận dụng sáng tạo trong xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"

Cách đây 44 năm, từ ngày 18 đến ngày 30-12-1972, đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn bằng không quân, chủ yếu sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52 đánh phá thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn, mục tiêu quan trọng ở miền Bắc nước ta, mục đích là hòng cứu vãn tình thế thất bại ở chiến trường miền Nam Việt Nam và tạo đòn quyết định, gây sức ép buộc chúng ta phải nhân nhượng trên bàn đàm phán ở Hội nghị Pa-ri.

 Cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ còn nhằm hủy diệt tiềm lực kinh tế, quốc phòng ở miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện cho cách mạng miền Nam; làm tê liệt ý chí chiến đấu của dân tộc ta; đe dọa phong trào đấu tranh đòi hòa bình, độc lập của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý chí quyết chiến, quyết thắng, trong 12 ngày đêm, quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược, bắn rơi 81 máy bay của Mỹ, trong đó có 34 máy bay B-52, riêng Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) bắn rơi 53 máy bay, trong đó có 32 máy bay B-52.
Vận dụng sáng tạo trong xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân
Lực lượng tên lửa thực hành bắn đạn thật.
Ảnh: VŨ HOÀNG

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm tháng 12-1972 đã giáng cho Mỹ một đòn chí mạng, buộc chúng phải ký Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; đây là chiến thắng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Có được chiến thắng này là do quân và dân ta đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ về sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng không nhân dân cả nước, đặc biệt là quân và dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố ở miền Bắc mà nòng cốt là bộ đội PK-KQ. Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” còn thể hiện sự kế thừa và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại mới; của trí thông minh, sáng tạo và lòng dũng cảm của quân và dân ta chống tập kích đường không quy mô lớn của kẻ thù với vũ khí trang bị hiện đại. Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” còn có sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới...

Kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm từ Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972; quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Trước hết, toàn quân chủng đẩy mạnh xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972, quân và dân miền Bắc đã xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, nhiều tầng, nhiều lớp, đánh thắng các cuộc tiến công phá hoại của không quân Mỹ. Để giành thắng lợi, chúng ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó, sức mạnh chính trị-tinh thần là yếu tố quyết định nhất. Do đó, đế quốc Mỹ mặc dù có vũ khí, trang bị hiện đại hơn ta gấp nhiều lần, song chúng vẫn thất bại trước sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam.

Vận dụng sáng tạo trong xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân
Huấn luyện thực hành nhảy dù.
Ảnh: ĐÌNH THƯỞNG

Trong chiến tranh hiện đại, Bộ đội PK-KQ sẽ phải trực tiếp đương đầu với vũ khí công nghệ cao, sức hủy diệt lớn. Vì vậy, cần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, với nội dung, chương trình phong phú, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp nhiều hình thức, biện pháp giáo dục với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên làm tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng, tô thắm hình ảnh người “Chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Xây dựng các tổ chức Đảng trong quân chủng trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao là yêu cầu cốt lõi để xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị. Đảng ủy Quân chủng chỉ đạo các cấp bộ Đảng coi trọng gắn xây dựng tổ chức đảng với tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên... phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; chống các biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác hoặc bi quan, dao động, thiếu niềm tin vào trang bị kỹ thuật hiện có và sức mạnh của lực lượng, thế trận phòng không nhân dân. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng tập trung xây dựng các đơn vị PK-KQ tinh nhuệ về tổ chức, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Triển khai nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng tiếp tục thực hiện chấn chỉnh tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; trong đó tập trung điều chỉnh lực lượng không quân, tên lửa; thực hiện mua sắm, sản xuất, cải tiến, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại trang bị kỹ thuật hiện có, hoàn thành các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ ở các nhà máy theo đúng tiến độ; tích cực nghiên cứu phát triển khoa học quân sự và ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn, thường xuyên bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác. Quân chủng thực hiện tốt chức năng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương, Không quân toàn quân; chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân, sử dụng lực lượng phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu...

Toàn quân chủng đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; phấn đấu tạo được sự đột phá trong công tác huấn luyện, đào tạo; nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, đào tạo, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn và từng đối tượng. Cơ quan, đơn vị các cấp thường xuyên tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm huấn luyện, bình tập, hội thao, hội thi, diễn tập. Trong huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Huấn luyện các lực lượng tinh thông về kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ chuyên ngành; bảo đảm khả năng cơ động cao; hiệp đồng tác chiến với các lực lượng PK-KQ, Hải quân và trong đội hình binh chủng hợp thành, khu vực phòng thủ bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng trời, vùng biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc. Cùng với huấn luyện, toàn quân chủng không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác bảo đảm an toàn mọi mặt, nhất là bảo đảm an toàn bay, đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay, không để xảy ra tai nạn bay do lỗi chủ quan gây ra.

Xây dựng Quân chủng PK-KQ “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là chủ trương lớn, thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nhận thức rõ điều đó, phát huy tinh thần của Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, Bộ đội PK-KQ luôn đề cao trách nhiệm chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận phòng không, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển Tổ quốc.

Trung tướng LÊ HUY VỊNH
Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website