16 giờ:57 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 , 2023

Thực hiện Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024 ở Trung đoàn 937

Là đơn vị có lực lượng quân số, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật lớn, nhiều bộ phận đóng quân nhỏ lẻ; Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 luôn đề cao vị trí, vai trò của công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL); coi đây là một trong những khâu đột phá quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thực hiện Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024 ở Trung đoàn 937
Trung đoàn 937 duy trì kiểm tra giấy tờ và phương tiện giao thông ra vào đơn vị.

Thượng tá Lê Hồng Long - Chính ủy Trung đoàn 937 cho biết: “Quán triệt Chỉ thị số 624-CT/ĐU ngày 8-8-2022 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chỉ thị 2024/CT-PKKQ ngày 24-4-2023 của Tư lệnh Quân chủng và hướng dẫn của cơ quan Chính trị các cấp “Về tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ”, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị của Quân chủng, Sư đoàn, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện sát với điều kiện thực tế của đơn vị, Đảng ủy Trung đoàn tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề “Về tăng cường công tác XDCQ, QLKL”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chỉ thị, nghị quyết của các cấp về XDCQ, QLKL; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện. Với tinh thần “Kiên quyết, quyết liệt, triệt để, thường xuyên, liên tục, có tính đột phá, dứt điểm”, qua gần một năm triển khai thực hiện đã tạo được chuyển biến thực chất, vững chắc về XDCQ, QLKL trong toàn đơn vị”.

Được biết, năm 2023, Trung đoàn 937 được Quân chủng chọn là một trong những đơn vị xây dựng điểm VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là cơ hội để Trung đoàn đẩy mạnh công tác XDCQ, QLKL. Nhiệm vụ XDCQ được các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Đối với công tác QLKL, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, dự báo xu hướng, nguy cơ có thể dẫn đến vụ việc vi phạm kỷ luật, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, đơn vị coi trọng đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, Điều lệnh quản lý bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp trực ban SSCĐ từ sở chỉ huy Trung đoàn đến các phân đội; tăng cường xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp…

Cùng với đó, đơn vị coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong triển khai thực hiện Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024. Đoàn cơ sở, Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân tổ chức tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt tập thể quân nhân tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trung đoàn, khơi dậy quyết tâm thi đua trong toàn đơn vị. Hạ sĩ Dương Quốc Trí - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn Vệ binh chia sẻ: “Thông qua các buổi sinh hoạt quán triệt của chỉ huy đơn vị, các hoạt động tọa đàm, diễn đàn và các hoạt động tuyên truyền khác trong đơn vị, bản thân tôi cũng như các chiến sĩ trong tiểu đội đã từng bước nắm chắc nội dung của Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024, có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác XDCQ, QLKL và trách nhiệm của bản thân trong rèn luyện kỷ luật, tham gia xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch đẹp. Từ nhận thức đó, bản thân tôi và các chiến sĩ trong tiểu đội luôn chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đánh giá kết quả công tác XDCQ, QLKL của Trung đoàn thời gian qua, Thượng tá Kiều Việt Anh - Trung đoàn trưởng khẳng định: “Từ quán triệt sâu sắc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 624 và Chỉ thị 2024, công tác XDCQ, QLKL trong toàn Trung đoàn đã có sự chuyển biến rõ nét. Năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong công tác XDCQ, QLKL được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống doanh trại, cảnh quan, môi trường không ngừng được củng cố, xây dựng khang trang, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt vật chất, tinh thần cho bộ đội. Ý thức chấp hành chế độ, nền nếp ngày tuần, điều lệnh, điều lệ, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến tích cực. Toàn đơn vị không để xảy ra những vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý”.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở để Trung đoàn 937 tiếp tục đẩy mạnh công tác XDCQ, QLKL trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu” trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: THANH GIÁP, CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website