5 giờ:49 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 , 2017

Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu): Nhiều biện pháp đồng bộ về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

“Năng lực công nghệ là nấc thang, kỷ luật công nghệ là điểm tựa” - khẩu hiệu nổi bật tại khu nhà công nghệ cao Nhà máy A40 khiến bất cứ ai cũng thấy ngay khi bước vào cổng. Đây cũng chính là phương châm hoạt động của tập thể cán bộ, nhân viên Nhà máy.

 Khi được hỏi về những hoạt động hưởng ứng “Tháng An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) quốc gia lần thứ nhất năm 2017”, Đại tá Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Giám đốc Nhà máy cho biết: “Với một đơn vị làm công tác sửa chữa và sản xuất trực tiếp như chúng tôi thì ý thức giữ gìn ATVSLĐ-PCCN là việc làm thường xuyên, thường trực trong tâm thức của mỗi cán bộ, nhân viên, công nhân Nhà máy, chứ không phải đến khi có đợt phát động cao điểm nào mới được quan tâm”. Để chứng minh cho lời nói của mình, Đại tá Nguyễn Mạnh Chiến cho chúng tôi xem rất nhiều quyết định và kế hoạch về nội dung này. Anh cũng khẳng định thêm: “Việc tuyệt đối chấp hành kỷ luật công nghệ chính là cái gốc, là bệ đỡ, là nền tảng để phát triển, trong đó việc giữ gìn ATVSLĐ-PCCN luôn được đặc biệt quan tâm”.
Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu): Nhiều biện pháp đồng bộ về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ
Công nhân Phân xưởng Cơ khí trong giờ làm việc.

Hàng năm, ngay từ những tháng đầu năm, Nhà máy đã phổ biến kế hoạch ngày kỹ thuật và kiểm tra kỷ luật công nghệ trong năm cho mọi người. Qua đó làm cho mọi cán bộ, nhân viên, công nhân của Nhà máy có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong việc thực hiện kỷ luật công nghệ đối với công tác sửa chữa, sản xuất. Đồng thời, Nhà máy thường xuyên thực hiện kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật và các phương tiện bảo đảm; huấn luyện kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và những người trực tiếp sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức vệ sinh, tu bổ cơ sở hạ tầng trong toàn đơn vị.

Nhà máy có yêu cầu rất chặt chẽ đối với công tác sửa chữa, sản xuất. Tất cả các công việc dù là nhỏ nhất đều phải thực hiện theo đúng quy trình công nghệ; bảo đảm vệ sinh, an toàn, chính quy, hiện đại và thống nhất. Tại các phân xưởng, kỷ luật công nghệ được duy trì nghiêm ngặt thông qua việc thực hiện các nội dung của từng vị trí công tác. Các đồng chí quản đốc, trưởng các bộ phận có trách nhiệm tổ chức tốt tại bộ phận của mình, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra duy trì nghiêm túc.

Hàng tháng, Nhà máy tổ chức thực hiện Ngày Kỹ thuật, hội đồng kiểm tra kỷ luật công nghệ tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật và đồng bộ của trang thiết bị, tổ hợp chẩn đoán, dây chuyền công nghệ, phương tiện đo kiểm; tiến hành bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ thuộc bộ phận quản lý, sử dụng; sửa chữa những hư hỏng ở cấp độ nhỏ; làm vệ sinh và tu bổ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, PCCN; củng cố, bổ sung các điều kiện an toàn lao động, hệ thống tiếp địa; huấn luyện kỹ thuật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa hư hỏng, sự cố kỹ thuật; ghi chép hồ sơ sổ sách, tài liệu quản lý kỹ thuật.

Nội dung kiểm tra kỷ luật công nghệ của Nhà máy được tiến hành hàng ngày tại các phân xưởng, đội xe và Phòng Hành chính - Hậu cần. Các đơn vị tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công nghệ qua thao tác thực tế của công nhân. Tại từng vị trí làm việc tự kiểm tra tình trạng và sự đầy đủ các tài liệu công nghệ công tác, hướng dẫn quy tắc ATVSLĐ - PCCN; tình trạng, công tác bảo quản, đánh dấu, quản lý dụng cụ, phương tiện đo, thời hạn kiểm định và việc đăng ký ghi chép sổ sách, lý lịch… Các bộ phận, phân xưởng xây dựng kế hoạch và tiến hành thực hiện nghiêm túc, lấy kết quả thiết thực làm trọng, tránh hình thức, lấy lệ. Sau đó, Hội đồng kiểm tra sẽ tiến hành phúc tra, kết quả phúc tra sẽ được lập thành biên bản nêu rõ ưu, khuyết điểm, biện pháp cần khắc phục của các phòng, ban, phân xưởng trong toàn Nhà máy.

Bên cạnh đó, Nhà máy A40 cũng thường xuyên tham gia và tập hợp các ý kiến của công nhân về các hiện tượng mất an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc; kiến nghị lên trên giải quyết và khắc phục những hiện tượng không đảm bảo điều kiện làm việc và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công tác ATVSLĐ.

Bài, ảnh: BÍCH PHƯỢNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website