5 giờ:41 phút Thứ bảy, ngày 27 tháng 5 , 2017

Quân chủng PK-KQ kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn năm 2017:

Cuộc “sát hạch” toàn diện, thiết thực, hiệu quả

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, cuộc kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn năm 2017 do Quân chủng PK-KQ tổ chức đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp. Kết quả cuộc kiểm tra là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân chủng nắm bắt, kịp thời điều chỉnh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ trì cấp chiến dịch trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Quân chủng. Đây còn là dịp quan trọng để đội ngũ cán bộ chủ trì sư đoàn giao lưu, học hỏi, tự soi, tự sửa, nâng cao năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cuộc “sát hạch” toàn diện, thiết thực, hiệu quả
Trung tướng Lê Huy Vịnh phát biểu Bế mạc cuộc kiểm tra.

Trực tiếp quan sát, theo dõi đợt kiểm tra, chúng tôi thấy, Ban Tổ chức đã điều hành nhịp nhàng các phần kiểm tra. Nội dung kiểm tra được Ban Tổ chức đưa ra với nhiều tình huống khác nhau sát thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn vị và cương vị, chức trách được giao của sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn; nội dung kiểm tra vừa có tính khái quát cao, vừa có tính thực tiễn, chi tiết, cụ thể, gắn kết giữa các lực lượng, các ngành. Việc cập nhật, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 788… vào các nội dung kiểm tra làm cho Ban Giám khảo và cán bộ được kiểm tra có điều kiện phản biện, phúc đáp, vận dụng, liên hệ sinh động vào thực tiễn, đặc thù của từng loại hình đơn vị. Đặc biệt, việc đưa Thông tư số 192/2016/TT-BQP, ngày 26-11-2016 của Bộ Quốc phòng về “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng” vào nội dung kiểm tra nhận thức điều lệnh bằng hình thức trắc nghiệm đòi hỏi cán bộ được kiểm tra phải nghiên cứu kỹ, nắm chắc các chi tiết quy định về điều lệnh, điều lệ trong Quân đội, phải phân tích, so sánh với các thông tư, hướng dẫn đã ban hành và quyết định trước đó mới có được đáp án chính xác.

Cuộc “sát hạch” toàn diện, thiết thực, hiệu quả
Các đồng chí sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn chuẩn bị thực hiện nội dung kiểm tra.

Đại tá Phạm Hồng Điệp - Chính ủy Sư đoàn 363 cho biết: Các nội dung kiểm tra lần này rất thiết thực. Khi nắm chắc các nội dung lý luận chung về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật sẽ giúp cho mỗi đồng chí chính ủy thực hiện tốt việc ra nghị quyết lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết ở các cấp một cách cụ thể và việc tổ chức thực hiện sát với thực tế hơn”. Còn Đại tá Phạm Trường Sơn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 cho rằng: “Qua đợt ôn luyện và kiểm tra lần này, giúp cho cán bộ sư đoàn nâng cao trình độ một cách toàn diện, nhất là kiến thức về chuyên ngành, nhận thức chính trị, hậu cần, kỹ thuật, pháp luật, điều lệnh, điều lệ... Qua cuộc kiểm tra, chúng tôi có điều kiện để tự soi mình để thấy những mặt mạnh, mặt yếu để tiếp tục trau dồi, rèn luyện bản thân ngày càng hoàn thiện hơn…”.

Nhìn chung, trong cuộc kiểm tra lần này, hầu hết các cán bộ được kiểm tra đều vận dụng linh hoạt, sáng tạo các loại hình tác chiến, viết vẽ kế hoạch trên bản đồ, kế hoạch CTĐ, CTCT đúng nghị quyết, hướng dẫn của trên và ký hiệu quân sự; làm văn kiện tham mưu, chính trị… đúng với đầu bài cũng như thực hiện đầy đủ các bước, các nội dung cơ bản, sát với chức trách được giao và nhiệm vụ của đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, TMT Quân chủng, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra khẳng định: “Ưu điểm trong cuộc kiểm tra lần này là Ban Tổ chức đã điều hành kiểm tra chặt chẽ, đúng kế hoạch, đúng quy chế, khách quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Đối với cán bộ tham gia kiểm tra đã tích cực nghiên cứu, học tập, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nội dung kiểm tra trên tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và đoàn kết, học hỏi lẫn nhau. Lực lượng bảo đảm, phục vụ chu đáo, trách nhiệm... Điều quan trọng là các cán bộ tham dự kiểm tra đã vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, liên hệ, vận dụng sát với thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị...”.

Phát biểu trong phiên họp tổng kết cuộc kiểm tra của Ban Tổ chức, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Phó Ban Tổ chức nêu  rõ: “Cuộc kiểm tra là đợt “sát hạch” toàn diện trình độ tham mưu tác chiến, chỉ huy huấn luyện, tổ chức điều hành diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ, đặc biệt là trình độ chính trị của đội ngũ cán bộ chủ trì sư đoàn. Cuộc kiểm tra đồng thời đã bổ sung thêm nhiều kiến thức tổng hợp thực tiễn để nâng cao trình độ công tác chỉ huy tham mưu tác chiến của sư đoàn trưởng, khả năng tiến hành CTĐ, CTCT của chính ủy sư đoàn; giúp các đồng chí sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn nắm vững đường lối quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và những văn bản pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao nhận thức về điều lệnh và kỹ năng, thực hành bắn súng K54...”.

Bên cạnh những mặt ưu điểm, cuộc kiểm tra lần này vẫn còn những hạn chế đã được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chỉ ra đó là: Vẫn còn một số đồng chí nắm, vận dụng, tổng hợp kiến thức chưa khoa học; việc cập nhật thông tin quân sự của các nước trong khu vực và trên thế giới còn ít… nên khi vận dụng kiến thức vào thực tiễn tình huống chưa linh hoạt, nhất là chưa coi trọng công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến cũng như vận dụng những chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy mới nên kết quả có mặt, có nội dung còn hạn chế.

Cuộc “sát hạch” toàn diện, thiết thực, hiệu quả
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng
trao thưởng cho các sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn đạt giải.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã có nhiều đổi mới, duy trì nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan, đánh giá chính xác, thực chất năng lực cán bộ; các đồng chí cán bộ tham gia cuộc kiểm tra chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm quy chế, hoàn thành toàn diện các nội dung kiểm tra. Đặc biệt, đồng chí Tư lệnh Quân chủng biểu dương các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng đã làm tốt công tác chuẩn bị, để cuộc kiểm tra được tiến hành đúng, đủ nội dung, hoàn thành đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu, ngay sau cuộc kiểm tra lần này, trên cơ cở những ưu, khuyết điểm sau kiểm tra, Ban Tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, làm cơ sở nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra tiếp theo. Các đồng chí tham gia kiểm tra lĩnh hội, phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra tại cuộc kiểm tra, làm cơ sở vận dụng linh hoạt vào nhiệm vụ thực tế của đơn vị trên cương vị, chức trách được giao.

 Bài, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

  
KẾT QUẢ:

100% đạt khá; giỏi, trong đó có 10/18 đồng chí sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn đạt giỏi.
Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Đại tá Nguyễn Mạnh Khải - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 và Đại tá Phạm Hồng Điệp - Chính ủy Sư đoàn 363; giải nhì cho Đại tá Lê Viết Khánh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377 và Đại tá Ngô Quốc Chung - Chính ủy Sư đoàn 372. Giải ba cho Đại tá Phạm Trường Sơn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 và Đại tá Phan Thanh Ngợi - Chính ủy Sư đoàn 377.


 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website