9 giờ:11 phút Thứ sáu, ngày 21 tháng 7 , 2017

Sư đoàn 363 đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sư đoàn 363 tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật (XDCQ, RLKL); xác định đây là cơ sở, nền tảng để xây dựng đơn vị VMTD.

 Sư đoàn đã tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về XDCQ, RLKL; ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn về công tác XDCQ, RLKL; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác XDCQ, RLKL của đơn vị. Từ Đảng ủy Sư đoàn đến các chi bộ cơ sở đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ XDCQ, RLKL, làm cơ sở để người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện.
Sư đoàn 363 đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật
Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 181, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363).
Ảnh: THÁI SƠN

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, các chuyên đề giáo dục pháp luật, đồng thời tập trung giáo dục làm rõ vị trí, ý nghĩa của XDCQ, RLKL với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên và là một khâu đột phá của toàn Sư đoàn.

Sư đoàn đã vận dụng tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp, tiến hành thường xuyên, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; trong đó, chú trọng xây dựng tính tự giác, tính tổ chức, kỷ luật và tính thống nhất nhằm tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Để thực hiện tốt nội dung này, Sư đoàn tập trung phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì, đề cao trách nhiệm trong giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ XDCQ, RLKL theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đặc biệt, Sư đoàn đã lồng ghép XDCQ, RLKL với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; trong đó, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, an tâm công tác, xác định và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Sư đoàn còn coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân trong thực hiện khâu đột phá này nhất là vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên với phong trào “tự quản” trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ở các đơn vị.

Cùng với duy trì nghiêm túc các chế độ quy định trong ngày, tuần, Sư đoàn đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp nhất là nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần” và “Ngày pháp luật”, thực hiện đúng quy trình. Nhờ đó Sư đoàn luôn nắm chắc tình hình tư tưởng, kỷ luật của từng đơn vị và kịp thời có hình thức, biện pháp động viên, đối với cán bộ, chiến sĩ. Cũng qua đó, khắc phục các hiện tượng bao che, giấu giếm khuyết điểm, xử lý không nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ với chiến sĩ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị.

Sư đoàn đã đẩy mạnh công tác giáo dục trong chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông. Tại cổng chính của đơn vị và khu vực thường tập trung đông người, Sư đoàn đã cho lắp đặt các pa nô lớn in hình ảnh các vụ tai nạn giao thông, ghi rõ nguyên nhân và hậu quả nhằm nhắc nhở mọi quân nhân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Đồng thời, ban hành các loại giấy ra vào doanh trại phù hợp với từng đối tượng và phương tiện; duy trì nghiêm quy định kiểm tra giấy tờ tùy thân của quân nhân khi ra vào cổng đơn vị. Gần đây, Sư đoàn đã triển khai lắp đặt hệ thống camera ở khu vực cổng chính và Sở chỉ huy Sư đoàn. Hệ thống camera này được nối trực tiếp với phòng làm việc của đồng chí Sư đoàn trưởng và đồng chí Phó Sư đoàn trưởng – Tham mưu trưởng. Mọi biểu hiện vi phạm về lễ tiết tác phong quân nhân, mang mặc không đúng quy định… sẽ được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Đại úy Nguyễn Văn Học, Trợ lý Thanh niên Sư đoàn chia sẻ: “Các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Sư đoàn đã tạo sự đồng thuận cao, làm chuyển biến cả trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm mọi quy định đơn vị, kỷ luật Quân đội cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Bằng nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, thời gian gần đây, chất lượng XDCQ và tình hình chấp hành kỷ luật của Sư đoàn 363 đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống mức thấp nhất, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là cơ sở quan trọng để Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD.

CAO THANH ĐÔNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website