13 giờ:55 phút Thứ tư, ngày 14 tháng 3 , 2018

Cục Cán bộ kiểm tra Sư đoàn 367 và Sư đoàn 371

Ngày 14-3, Các Đoàn công tác của Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác cán bộ năm 2018 của Sư đoàn 367 và Sư đoàn 371. Cùng đi có Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân và đại biểu Phòng Cán bộ (Cục Chính trị).

Cục Cán bộ kiểm tra Sư đoàn 367
Đại tá Vũ Công Hòa - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ (TCCT) kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 367.

* Sư đoàn 367: Đoàn công tác của Cục Cán bộ kiểm tra Sư đoàn 367 do Đại tá Vũ Công Hòa - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn. Cùng đi có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 367 và Trung đoàn 93 báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cán bộ năm 2018. Theo đó, Sư đoàn 367 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, kế hoạch về công tác cán bộ, nhất là các văn bản mới của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng ủy Sư đoàn và các đảng ủy cơ sở đã thường xuyên làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ; tích cực, chủ động trong việc thực hiện các chỉ tiêu, biện pháp nhằm đạt được kế hoạch đề ra; tập trung điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình. Việc bố trí, sắp xếp học viên tốt nghiệp ra trường theo đúng mục tiêu, chức danh đào tạo; công tác chính sách cán bộ, công tác tạo nguồn cán bộ thường xuyên được chú trọng, quá trình xét đề nghị cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện, nhà trường bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định...

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cán bộ đã ghi nhận và biểu dương sự tích cực, chủ động của Sư đoàn 367 trong việc triển khai thực hiện công tác cán bộ. Đồng thời, yêu cầu Sư đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của các cấp về thực hiện công tác cán bộ; coi trọng công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn Sư đoàn; làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

* Sư đoàn 371: Đoàn công tác của Cục Cán bộ kiểm tra Sư đoàn 371 do Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn. Cùng đi có Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng.

Cục Cán bộ kiểm tra Sư đoàn 367 và Sư đoàn 371
Đoàn công tác Cục Cán bộ kiểm tra nền nếp đăng ký sổ sách công tác cán bộ của Sư đoàn 371.

Tại đơn vị, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn báo cáo tình hình công tác cán bộ năm 2018; Đoàn công tác đã đối thoại, trao đổi và trực tiếp đi kiểm tra việc đăng ký sổ sách và nền nếp công tác cán bộ tại đơn vị. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 371 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, kế hoạch của cấp trên về công tác cán bộ. Sư đoàn đã tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ; chủ động giải quyết các tồn đọng nảy sinh; giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình; việc đánh giá, nhận xét cán bộ được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm toàn diện, công tâm, khách quan. Công tác xét, đề nghị, đề bạt quân hàm, nâng lương đúng nguyên tắc, thủ tục; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, nhất là đội ngũ phi công...

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm biểu dương những kết quả về công tác cán bộ mà Sư đoàn 371 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch sắp xếp, đưa cán bộ đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội chặt chẽ, nghiêm túc; làm tốt công tác xây dựng nguồn cán bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về phẩm chất năng lực, phương pháp tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

CÔNG GIANG, ĐỨC LƯU 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website